top of page

Helsenæringen er i støtet

Den norske helsenæringen ble nettopp valgt ut som prioritert sektor for en nasjonal eksportsatsing, etter anbefaling fra Nasjonalt eksportråd. Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Derfor har de lansert «Hele Norge eksporterer», en reform som helsenæringen nå er blitt en del av. I dette fremtidsbildet kan aktører som CheckWare være helt nødvendige bidragsytere. Vi vokser jevnt og trutt, og vi har internasjonale ambisjoner.

Heidi Blengsli Aabel, Adm.dir., CheckWare
Heidi Blengsli Aabel, Adm.dir., CheckWare

Satsingen i Norge, Sverige og England fortsetter, og sammen med våre kunder disrupter vi måten helsetjenester blir utført på. Ja, overordnet dreier det seg om digitalisering, men det handler først og fremst om å løse alle de små og store nasjonale og internasjonale utfordringene vi står overfor i en stadig mer presset helsetjeneste. En nøkkel er å bryte med etablerte tankesett og arbeidsprosesser. Kundene våre sitter i dag med veldig mye dokumentasjon på at de kan behandle langt flere pasienter med de samme ressursene. De har allerede vist at de på egenhånd kan utvikle innovative helsetjenester ved hjelp av CheckWare, og i samspill med oss kommer de til å utvikle mange nye. Verktøyene våre og den 15 års lange erfaringen vår fra digitale helsetjenester gir kundene mulighet til å bli enda mer disruptive. Nettopp denne offensive holdningen skal vi ta med ut av landet. Vi trenger ikke stå med lua i hånda, selv om vi ikke vil stå for den største andelen av den norske eksporten i helsenæringen. Uansett hvilket land vi går inn i, er vårt mål at verktøyene vi utvikler skal bli de mest brukte løsningene for digital pasientmedvirkning. Plattformen vår er bunnsolid, med engasjerte ansatte i CheckWare som er opptatt av kvalitet og tjenester som er stabile, solide og sikre. Løsningen vår er til nå brukt av 600 000 pasienter, åtte millioner ganger. Vårt mål er å mangedoble disse tallene de nærmeste årene, ikke minst gjennom etablering i andre land. Vi går inn i sommeren, vel vitende om at den norske helsenæringen er i støtet. I mellomtiden; slapp godt av i ferien og spar krefter. Vi gleder oss til en utrolig spennende høst med masse positiv energi!


Comments


bottom of page