top of page

CheckWare blir en del av den mest omfattende rammeavtalen for digital hjemmeoppfølging i Norge

Den største, norske rammeavtalen for digital hjemmeoppfølging noensinne ble utlyst av Helse Sør-Øst i fjor. CheckWare er én av seks virksomheter som nå har fått tommelen opp for å levere løsninger til den store helseregionen. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Den betydelige kontrakten legger til rette for en omfattende oppskalering av digital hjemmeoppfølging. Hjemmeoppfølging er en viktig del av utviklingen for å skape et bærekraftig, norsk helsevesen, hvor man frigjør menneskelige ressurser som kan yte omsorg og være til stede for dem som trenger det.

Salgsdirektør i CheckWare, Kim Mugaas
Salgsdirektør i CheckWare, Kim Mugaas

– Vi er stolte og glade, sier salgsdirektør Kim Mugaas i CheckWare.

– Denne avtalen vil gjøre det langt enklere for alle våre kunder å hente idéer, samt skape og dele helsetjenester på tvers av helseregioner og sykehus over hele landet, sier han. Enklere, raskere og rimeligere for sykehusene Regionale rammeavtaler sikrer at alle de 11 helseforetakene i Helse Sør-Øst kan benytte de digitale løsningene fra de seks selskapene. Foruten CheckWare, er det Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers som har vunnet anbudet. – CheckWare er allerede brukt av over en halv million pasienter over hele landet. De mange gode helsetjenestene innen brukerstyrte poliklinikker og veiledet internettbehandling som allerede er skapt ved bruk av CheckWare, gjør at vi gleder oss veldig til fortsettelsen, sier Mugaas. I nyhetssaken fra Helse Sør-Øst RHF sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF:


– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen (Les nyhetssaken her: https://helse-sorost.no/nyheter/styrker-arbeidet-med-digital-hjemmeoppfolging) Betydelige positive konsekvenser Det er flere gevinster ved å ta i bruk digital hjemmeoppfølging: Én av dem er økt behandlerkapasitet gjennom redusert liggetid, samt redusert antall innleggelser og polikliniske oppmøtekonsultasjoner per pasient. Klimaavtrykket blir også mindre gjennom redusert transportbehov. Dessuten øker digitaliseringen mulighetene for pasientmedvirkning, som igjen kan føre til høyere pasienttilfredshet. I en pressemelding, sendt ut av helseklyngen Norway Health Tech, slår administrerende direktør Heidi Blengsli Aabel i CheckWare fast at dette en milepæl for norsk helseteknologinæring.

Administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel
Administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel

– Men først og fremst er det gledelig for pasientene og helsepersonellet på sykehusene, som både ønsker og trenger våre løsninger. Siden vi startet, har vår kjernevirksomhet vært å forenkle innsamling og bruk av pasientrapporterte data. Dette kommer til nytte i klinisk arbeid, forskning og kvalitetsrapportering, sier hun. Norway Health Tech, som CheckWare er medlem av, sier at rammeavtalen er en bekreftelse på at norske tilbydere holder høyt nivå.

- Norge har mange selskaper innen digital hjemmeoppfølging som holder høyt internasjonalt nivå. Denne historisk viktige rammeavtalen understreker dette. Avtalen baner vei for en betydelig skalering av disse tjenestene, og vi ser frem til at selskapenes tjenester blir implementert på tvers av Helse Sør-Øst, og gjerne også nasjonalt, sier CEO i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli, i meldingen. Les hele pressemeldingen til Norway Health Tech her: https://www.norwayhealthtech.com/nb/news/legger-til-rette-for-omfattende-skalering-av-digital-hjemmeoppfolging/

Comments


bottom of page