top of page

Vestre Viken går i front med tjenesten "brukerstyrt poliklinikk"

Oppdatert: 26. apr. 2023

En fersk rammeavtale skal gjøre det enklere for alle sykehusene i Helse Sør-Øst å ta i bruk nye, digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem. CheckWare ble den første leverandøren innenfor rammeavtalen som vant en minikonkurranse i regi av Vestre Viken HF.


Vestre Viken, som leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til rundt 500 000 mennesker i 22 kommuner i Helse Sør-Øst, ønsker fokus på brukerstyring. De vil legge til rette for at flest mulig pasienter kan få tilbud om digital hjemmeoppfølging.


Rune Simensen, Direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF
Rune Simensen, Direktør teknologi og e-helse Helse Sør-Øst RHF

– Vi ønsker at pasientene våre kun skal behøve å komme fysisk til sykehuset når de faktisk har behov for det. Derav tjenesten "brukerstyrt poliklinikk", hvor Vestre Viken går i front i vår region sammen med CheckWare. Vi gleder oss til fortsettelsen her, både på vegne av pasientene og helsepersonellet på sykehuset.


Det sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.


I februar inngikk Helse Sør-Øst en rammeavtale med seks leverandører, inkludert CheckWare. Avtalen skal gjøre det enklere å dele innovative løsninger for digital hjemmeoppfølging mellom sykehus i regionen og planlegge nye løsninger i fellesskap. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for to års forlengelse.


– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen, uttalte Simensen til eget nettsted i februar.Søkte digital løsning for rettighetsbelagte skjemaer

Vestre Viken var første foretak i regionen til å gjennomføre en minikonkurranse innenfor rammeavtalen. De ønsket en løsning som sikrer en effektiv og god oppfølging av sine pasienter utenfor sykehuset gjennom blant annet digitale meldinger, deling av opplysninger gjennom rettighetsbelagte og egenutviklede elektroniske skjema, innhenting av måledata og bruk av digital egenbehandlingsplan. Målet er å legge til rette for brukerstyrt oppfølging, der pasientenes egne registreringer og digital dialog med sykehuset er styrende for oppfølging og behandling.


Etter en konkurranse, som ble avholdt før påske, valgte foretaket å benytte den tekniske løsningen fra CheckWare. Etter en vurdering av både pris og kvalitet på innkomne tilbud, var det CheckWare som kom best ut.


Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vester Viken HF. Foto: Vestre VIken HF
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF. Foto: Vestre VIken HF

– Vi har nylig etablert det virtuelle sykehuset, og vi har lyst til å utvikle tilbud med brukerstyrte poliklinikker, forklarer Lisbeth Sommervoll, som er administrerende direktør ved Vestre Viken HF.


– Vi har en egen avdeling for brukerstyrt tjenesteutvikling, og har veldig tro på brukerne som katalysator for endring. Det virtuelle sykehuset utgjør overbyggingen, mens skjematilbakemeldinger, som blant annet CheckWare leverer, gjør at vi kan hindre unødige oppmøter for pasientene. Det er en viktig del av våre tjenester rettet mot forskjellige kronikergrupper, som for eksempel epilepsipasienter, sier hun.


Les mer om Vestre Vikens virtuelle sykehus her: https://vestreviken.no/behandlinger/vestre-vikens-virtuelle-sykehus


Vestre Viken har i utvelgelsesprosessen hatt et tett samarbeid med Sykehuspartner HF, som er avtalepart på vegne av regionen. Både avdeling for Forskning og innovasjon, Teknologi og Innkjøpsavdelingen var involvert for å sikre at all funksjonalitet, tekniske- og sikkerhetsmessige krav ble innfridd.


Innen regionen Helse Sør-Øst har Vestre Viken fått en ledende posisjon på brukerstyrt hjemmeoppfølging, ikke minst fordi de har oppnådd en betydelig størrelse på pasientvolumet.


– Økt brukermedvirkning ligger på topp i vår utviklingsplan. Dette er viktig for oss. Vi har mange veldig flinke fagfolk som har lyst til å være med på å utvikle digital hjemmeoppfølging, det gir mye energi for alle involverte, sier Sommervoll og utdyper:


– Vi bruker for eksempel teknologien til å sortere hvilke besøk som er nødvendige, slik at dagene ikke blir fylt opp med rutinekontroller og unødvendig pasientoppmøte. Det gjør at vi kan ta imot pasienter på kort varsel. Vi følger med på disse tallene over tid, slik at vi kan dokumentere hvor mange kontroller vi faktisk sparer, sier hun.


Her kan du lese mer om minikonkurransen: https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/bedre-hjemmeoppfolging


Viktig å forstå hva helseforetakene faktisk ønsker

Helge T. Blindheim har ansvaret for Helse Sør-Øst i CheckWare. Han forteller at det legges mye energi inn i arbeidet med tilbud i slike konkurranser.

Helge Blindheim, Director Key Account i CheckWare
Helge Blindheim, Director Key Account i CheckWare

– Vi prioriterer kvalitet i våre løsninger og synliggjør dette i våre tilsvar. Det er viktig for oss å koble god oppgaveforståelse med en sterk løsningsbeskrivelse og deretter levere slik kunden forventer, forklarer han.


Blindheim mener at rammeavtalen gir regionen muligheten til å etablere brukerstyrte poliklinikker i stor skala.


– Digital hjemmeoppfølging er et utmerket eksempel på hvordan teknologi kan integreres i utøvelsen av helsetjenester til både pasientens og helsepersonells beste. Intet er bedre enn når god ressursbruk på sykehuset sammenfaller med pasientens interesser, sier Blindheim.


– CheckWare skal være en forutsigbar samarbeidspartner. Vi tenker at kvalitet skal komme først, og vil gjøre vårt ytterste for at det skal være enkelt for sykehusene å velge oss også i fortsettelsen.

Comentarios


bottom of page