top of page

CheckWare med første regionavtale innen digital pasientmedvirkning i Sverige

Oppdatert: 27. okt. 2021

Helseregion Jönköping har signert en avtale med CheckWare innen digital pasientmedvirkning. Dette er den første kontrakten CheckWare inngår i Sverige og første steg i en større internasjonal satsning. - Det at samme leverandør kan håndtere den digitale helheten har vært avgjørende for oss, sier Region Jönköpings prosjektleder for innkjøp og innføring, Hans Lafin.

Region Jönköping

CheckWare har ambisjoner om å bli den ledende løsningen for digital pasientmedvirkning internasjonalt. I Norge har selskapet allerede nummer én-posisjonen innen psykisk helse. Første steg i en større utenlandssatsning er Sverige. Et datterselskap er etablert i Gøteborg, med flere heltidsansatte.

Inntil videre ledes den svenske virksomheten fra Norge.


- Opprinnelig startet vi i CheckWare med psykometriske tester innenfor psykisk helse, her har vi lengst erfaring. Vi tar med formelen, som vi har hatt suksess med i Norge, ut i det svenske markedet. Det dreier seg om kvalitet, pålitelighet og en sterk forpliktelse overfor kundene. Vi ønsker å være en støttespiller i den digitale transformasjonen, en endring som alle våre kunder må gjennom, sier administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel.


Sterkt behov for å samle trådene


CheckWare har nå signert en større avtale med Region Jönköping som har ønsket sentralisering av innkjøp og bruk av digitale helsetjenester innen psykiatri og psykometriske tester. Den svenske helseregionen plasserte behovet ut på anbud, og CheckWare la inn et tilbud som førte til en avtale.

Hans Lafin
Hans Lafin

- Vårt behov var innen psykiatrien hvor vi har bruk for et stort antall psykometriske tester. Området har vært ganske ustrukturert, og vi trengte å gå fra manuelle prosesser til en helhetlig digital plattform. Disse dataene sorterer under den svenske persondatalovgivingen, så det er viktig for oss å ha kontroll og oversikt, forklarer Hans Lafin, som er prosjektleder i Region Jönköping.


Forretningsutvikler Sandrah Sollenby i Region Jönköping supplerer:

- Vi har tre psykiatriske klinikker, habiliteringsklinikk og en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk innenfor rammen for prosjektet. Det å få samlet alt på ett sted og integrert den digitale informasjonen inn i pasientjournalen, var ikke minst viktig for pasientsikkerheten.


Først i Sverige


Hans Lafin forteller at regionen i sitt forarbeid gjorde en grundig jobb for å granske digitale løsninger som har informasjonssikkerheten i orden.


- CheckWare er i våre øyne en topp leverandør, med høy score på alle disse nivåene. Det er en grunnforutsetning for oss når vi vurderer en leverandør, sier Lafin.


Sollenby og Lafin medgir at det koster litt ekstra å være først ute. CheckWare har en lang rekke skjemaer som de tilbyr sine kunder. Den svenske helseregionen har bestilt noen nye, og alle skjemaene må tilrettelegges for det svenske markedet.


- Vi føler vi har CheckWares absolutte oppmerksomhet på dette, de tar seg av alt rettighetsarbeidet. Det er jo mange øyne som er rettet mot denne innføringsprosessen og sjekker om den blir vellykket eller ikke. Partnerskapet med CheckWare kjennes veldig genuint, ærlig og bra, sier Sollenby.


CheckWare har en stor jobb når de nå skal ute i nye, ukjente markeder. Selskapet må sørge for godkjenning av oppdaterte skjemaer, skaffe til veie godkjente versjoner, samt ha kontroll på royalties.


Hans Lafin supplerer:

- Den eneste risikoen vi ser er tidsfaktoren. Vi skal ha en del klart allerede i januar 2022. Rettigheter skal blant annet sjekkes med rettighetshavere. Vi ønsker jo at prosjektplanen blir fulgt hele veien, inkludert tidspunktet for når vi går ut med skjemaene, sier Lafin.


Enklere hverdag for alle


Med innføringen vil regionen redusere tiden de bruker på innhenting av pasientrapporterte data via kartleggingsverktøy og psykometriske tester.

Sandrah Sollenby sier de er glade for at regionen gjør dette nå.


- Moderne løsninger har lenge vært etterspurt av klinikerne, og de som sitter ute i regionen. Dette er en etterlengtet oppgradering som ikke minst vil komme pasientene til gode. Rent generelt tror jeg digitaliseringen er positiv for alle parter, enten det er innen psykisk helse eller somatikk. Det er viktig at produktene og tilbudet er skalerbart, mener hun.


Før pasientene har time hos klinikerne, svarer de selv på spørsmål hjemme, på sine egne private enheter. Det fører til en langt høyere grad av pasientinvolvering, samtidig som klinikerne kan møte bedre forberedt i møte med pasientene.


Den automatiske genereringen av rapporter blir brukt til klinisk beslutningsstøtte som klinikerne vil finne tilgjengelige i journalen før konsultasjonen. Det gir enklere tilgang til innsamlede pasientrapporterte data, som også kan benyttes i forskningsøyemed.


Levende opptatt av sikkerhet


Michael Edblom
Micael Edblom

- Det er viktig at vi bruker IT som et sikkert hjelpeverktøy i vårt daglige pasientarbeid. Her ser vi muligheten for å tilby en enda mer sikker og lik omsorg for våre innbyggere. Med digitale dokumenter sikrer vi at riktig grunnlag benyttes i arbeidet vårt, og vi reduserer den administrative belastningen i systemet, både ved utsendelse, innsamling og sammenstilling. Dette er ressurser som i stedet kan brukes til kontakt med pasienter og utvikling av virksomheten, sier sjukvårdsdirektör i Region Jönköping, Micael Edblom.- For oss betyr denne avtalen veldig mye, sier Vice President International Development, Odd Inge Hellesylt. Han leder utenlandssatsingen til CheckWare.

Odd Inge Hellesylt
Odd Inge Hellesylt

- Vi har her truffet en moden og fremoverlent kunde som er levende opptatt av digitalisering. De ønsker å benytte løsningen vår innen psykisk helse i alle sykehus i regionen. Vi har et samarbeidsklima som er tuftet på tillit og forståelse. Spesielt sikkerheten opptar dem, forklarer Hellesylt.


Det er offentlige retningslinjer som styrer innføringen og driften av digitale tjenester. Det innebærer at løsningen til CheckWare distribueres via servere i en datahall som Region Jönköping råder over.

Dataene blir ikke lagt ut i skyen.


- I denne innføringsfasen er vi opptatt av to spor: Det ene er IT-sporet, ikke minst med fokus på sikkerhet, og så er det digitaliseringsreisen hos våre ansatte. Det er svært viktig for oss at de som jobber med dette til daglig føler de får nytte av de nye, digitale rutinene, sier Sandrah Sollenby.

留言


bottom of page