top of page

Kundehistorier

Våre kunder består av sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere. Vi er stolte av hva de gjør hver eneste dag for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

Nedenfor har vi samlet noen historier fra våre kunder som forteller hvordan de har benyttet vår kunnskap og våre tjenester.

Bruk historiene til å få inspirasjon om hvordan du kan ta i bruk løsningen, få konkrete erfaringer fra ulike helseforetak og få tips til utvikling av helsetjenester.

Psykisk helse

Psykisk helse

Vi hadde stort behov for digitalisering av våre kartlegginger. Det handler om å standardisere og sørge for at vi bruker de samme kartleggingene overalt i organisasjonen. Det ER en forventning at vi også digitaliserer innen helsevesenet. Ved å få innført CheckWare kunne vi få mye mer profesjonelle prosesser enn de mange manuelle vi hadde tidligere.

Nye måter å samhandle på

Nye måter å samhandle på

Ved hjelp av digitale skjema er det mulig å følge pasienten tettere uten at pasienten trenger å møte opp på sykehuset. Pasienten kan følges opp i hjemmet og på den måten får man utvekslet viktig informasjon og sparer både pasienten og sykehuset for tid og ressurser.

Jubel over vellykket oppgradering

Jubel over vellykket oppgradering

Helse Vest hadde et presserende behov for å oppgradere programvaren i alle helseforetakene i regionen. - Jeg har aldri vært med på en bedre prosess i CheckWare enn det jeg har opplevd det siste året. Det har vært skikkelig god kvalitet i oppgraderingsløpet, sier rådgiver og systemansvarlig Nina Eltvik i Helse Bergen

Oppdage hjerneskade hos nyfødte

Oppdage hjerneskade hos nyfødte

Klinikere og forskere ved St. Olavs hospital og NTNU klarer tidlig å påvise hjerneskader og Cerebral parese gjennom observasjon av spedbarns spontane bevegelser. I prosjektet «In-Motion» sendes videoopptak til eksperter med spesialerfaring fra kliniske undersøkelser. I tillegg utvikles det maskinlæringsalgoritmer og modeller for automatisk sporing av Cerebral parese. CheckWare har en sentral rolle i overføringene av videoene.

Psykisk helse

Psykisk helse

Lovisenberg Diakonale Sykehus er som andre norske helseforetak - Daglig opplever de ansatte utfordringer med at det er mye som skal gjøres på veldig kort tid. Derfor startet sykehusledelsen søket etter et system som kunne frigjøre tiden til behandlerne. Samtidig skulle pasientenes egne vurderinger sterkere inn i behandlingen.

Psykisk helse

Psykisk helse

Helseregion Jönköping har signert en avtale med CheckWare innen digital pasientmedvirkning.
-Det at samme leverandør kan håndtere den digitale helheten har vært avgjørende for oss, sier Region Jönköpings prosjektleder for innkjøp og innføring, Hans Lafin.

Hjerterehabilitering

Hjerterehabilitering

- Vi har en ambisjon om å hjelpe til med å få bedre helsetjenester ved bruk av teknologi, det synes vi at vi har fått til her. Nå er det ikke køer ved hjerterehabiliteringen, og nå tar de unna alt som er av pasienter. Sykehuset er tilbake der de var før nedbemanningen, med doblet produktivitet. Jeg ble nesten rørt da vi diskuterte dette med de ansatte for en tid tilbake. Det har vært en fantastisk reise, jeg vil si det er en braksuksess!

Digitale dagbøker hjelper ungdom

Digitale dagbøker hjelper ungdom

Universitetssykehuset i Nord-Norge har sammen med CheckWare utviklet digitale dagbokskort for dialektisk atferdsterapi. Brukervennlighet, sikkerhet og klinisk nytteverdi har vært stikkord i utviklingen av den digitale løsningen.

Digitalt hjemmesykehus

Digitalt hjemmesykehus

Langvarige sykehusinnleggelser for premature og syke nyfødte barn kan oppleves belastende for hele familien. Sykehuset i Vestfold har derfor startet med digital hjemmeoppfølging for at familiene skal kunne dra hjem tidligere, samtidig som de skal føle trygghet, uten den tradisjonelle fysiske sykehusstøtten. Digitale løsninger levert av CheckWare utgjør en sentral del av løsningen.

Epilepsi

Epilepsi

Digital hjemmeoppfølging fra CheckWare ble redningen på Avdeling for nevrologi ved Drammen Sykehus da ventelistene økte, og ressursene forble de samme.

Rehabilitering

Rehabilitering

For et stort helseforetak med ni enheter var ønsket om å legge tungvinte manuelle kartleggingsprosesser bak seg veldig tydelig. Spesielt viktig var behovet for å redusere risikoen for feilrapporteringer relatert til manuell overføring fra papir til journalsystem.

bottom of page