Kundehistorier

Våre kunder består av sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere. Vi er stolte av hva de gjør hver eneste dag for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

Nedenfor har vi samlet noen historier fra våre kunder som forteller hvordan de har benyttet vår kunnskap og våre tjenester.

Bruk historiene til å få inspirasjon om hvordan du kan ta i bruk løsningen, få konkrete erfaringer fra ulike helseforetak og få tips til utvikling av helsetjenester.

Psychologist.png

Digital pasientmedvirkning

Løsningen sikrer at viktige spørsmål blir stilt pasientene. Behandler får bedre beslutningsstøtte og kan prioritere deretter. Planlegging, utredning og evaluering av pasientenes behandling innen rus og psykisk helse systematiseres effektivt.