top of page

Haraldsplass satser på mer digital kommunikasjon med pasienter og pårørende

Om artikkelen

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert hos haraldsplass.no 20.01.2023 ved Frida Urheim, Kommunikasjonssjef hos Haraldsplass Diakonale Sykehus, og vi har fått lov til å gjengi den på våre sider.

- Ved hjelp av digitale skjema er det mulig å følge pasienten tettere uten at pasienten trenger å møte opp på sykehuset. Pasienten kan følges opp i hjemmet og på den måten får man utvekslet viktig informasjon og sparer både pasienten og sykehuset for tid og ressurser

Petter Thornam

Fagdirektør, Haraldsplass

Nye måter å samhandle på

Flere og flere pasienter trenger innleggelse på sykehus og oppfølging på poliklinikk. Dette gjør at det viktigere enn noen gang å effektivisere og forbedre måten vi innhenter opplysninger på og hvordan vi kommuniserer med pasienter.
Fagdirektør Petter Thornam - Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale Sykehus har siden 2018 arbeidet med å øke bruken av digitale løsninger. Frem til 2022 har arbeidet i hovedsak rettet seg mot ortopediske pasienter, men nå øker sykehuset bruken av digitale skjema (CheckWare) til flere pasientgrupper.

- Ved hjelp av digitale skjema er det mulig å følge pasienten tettere uten at pasienten trenger å møte opp på sykehuset. Pasienten kan følges opp i hjemmet og på den måten får man utvekslet viktig informasjon og sparer både pasienten og sykehuset for tid og ressurser, forteller Petter Thornam, fagdirektør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Færre kommunikasjonskanaler

Anestesiavdelingen ved sykehuset har utviklet egenerklæringsskjema som alle som skal blir operert må svare på. Haraldsplass har, i samarbeid med Helsenorge, leverandør (CheckWare) og HVIKT (Helse Vest IKT), startet med å sende disse skjemaene ut via Helsenorge-plattformen. Dette fører til at pasienten har færre kommunikasjonskanaler å forholde seg til og sykehuset er tryggere på at pasienten får med seg nødvendig informasjon.

I 2022 startet medisinsk avdeling opp med å sende ut skjema til pasienter med mage/tarm-problematikk og til pasienter ved hypokonderklinikken. Nå starter Haraldsplass med å sende ut spørreskjema til pårørende til pasienter som blir utredet for demens.

- Ved å involvere pårørende til pasienter med blant annet demens digitalt kan vi få opplysninger på forhånd, og legen kan få vite mer om pasientens fungering sett fra pårørendes ståsted før de kommer til time, sier fagdirektør Petter Thornam.

Checkware er et webbasert system som sender ut ulike skjema, informasjonsmateriell og lignende til pasienter som de kan svare på i ro og fred hjemme, enten før de kommer til time eller som en egen konsultasjon slik at de slipper å møte sykehuset.
Innføring av CheckWare - Jannike Madsen
Jannike Madsen er en av flere Haraldsplass-ansatte som arbeider med prosjektet "Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk". Hun ser store fordeler med den nye løsningen. (Foto: Frida Urheim)

- Pasienter som rapporterer at de har behov blir oppringt av sykepleier samme dag. Denne løsningen startet sykehuset med i august og vi erfarer at pasientene bruker løsningen i stor grad og tilbakemeldingene på brukervennligheten er positive

Petter Thornam

Fagdirektør, Haraldsplass

Innovasjonsprosjekt

2022 fikk kirurgisk klinikk innovasjonsmidler av Helse Vest for å jobbe med videreutvikling i prosjektet "Digitalisering av pasientoppfølging på kirurgisk klinikk". Dette er et helhetlig prosjekt som jobber med å optimalisere den digitale flyten i Haraldsplass sine kirurgiske pasientforløp.

- I prosjektet er det for eksempel utviklet skjema til alle pasienter som er operert dagkirurgisk for å høre om hvordan det går etter operasjonen og om det er nødvendig med kontakt med sykehuset på grunn av for eksempel blødning eller smerter, sier Petter Thornam.

- Pasienter som rapporterer at de har behov blir oppringt av sykepleier samme dag. Denne løsningen startet sykehuset med i august og vi erfarer at pasientene bruker løsningen i stor grad og tilbakemeldingene på brukervennligheten er positive.

I tillegg til dette har arbeidet med å lage informasjonsvideoer på utvalgte dagkirurgiske forløp startet. 

- Vi vet at det kan være utfordrende for pasienter å få med seg alt som blir sagt når de er på time på sykehuset, men ved å sende ut informasjonen på video kan pasienten se den så ofte det er behov for det, sier fagdirektøren.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

Haraldsplass en av tre store ikke-komersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Sykehuset har ca. 900 ansatte.

Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet.


Haraldsplass har vært kunde av CheckWare siden 2016.

CheckWare hos Haraldsplass Diakonale Sykehus

 

CheckWare er et webbasert system som sender ut ulike skjema, informasjonsmateriell og lignende til pasienter som de kan svare på i ro og fred hjemme, enten før de kommer til time eller som en egen konsultasjon slik at de slipper å møte sykehuset.

 

Svarene kommer over i pasientens journal og blir tilgjengelig for pasientens behandler. 
 

Dette er et system som er i bruk i alle foretak Helse Vest og noen av løsningene blir laget i samarbeid med de andre sykehusene og fagmiljøene.

Helse Vest sin bruk av CheckWare

Respondentverktøy:

 • Kartlegginger

 • Kartleggingsrapporter

 • Innholdspakker

 • Planer

 • Meldinger

Helsepersonellverktøy:

 • Kliniske rapporter

 • Behandlerinnsikt

 • Behandlingsroller

 • Eksport av rådata

 • Eksportmaler

 • Flagg

 • Beslutninger

 • Respondenthåndtering

Verktøy for systemadministrasjon

 • Systeminnstillinger

 • Tilgangskontroll

 • Systemlogg

 • Systemrapporter

 • Administrasjon av helsepersonell 

 • Autentisering: Nivå 3, Nivå 4

 • Planer

 • Innholdsredigering

bottom of page