top of page

Vestre Viken - avstandsoppfølging av epilepsipasienter

Oppdatert: 20. apr. 2021

Epilepsipasienter får mulighet til å ta grep om sin egen hverdag Hva med å gå fra 100 prosent pasient til 10 prosent pasient? Helse Sør-Øst jobber aktivt med medisinsk avstandsoppfølging. De har hyret inn CheckWare som en av støttespillerne slik at epilepsipasienter ved Vestre Viken ikke fysisk må dra til lege til faste tidspunkt som de selv ikke har innflytelse på.Amund Leinaas er prosjektleder i Sykehuspartner og har bistått Vestre Viken Helseforetak (VV HF) ved Klinikk Drammen i anskaffelsen av en digital løsning for oppfølging av pasienter utenfor sykehuset. Han har i lengre tid drevet med somatikk og spesialisert seg på området for pasientoppfølging.


- Vårt utgangspunkt er at pasienter ikke må reise til sykehuset hver gang de trenger en samtale. Det skal være en god grunn for at en person skal kjøre fra Hemsedal til Drammen for å snakke med en nevrolog. De negative samfunnsøkonomiske konsekvensene er store når en innbygger må ta seg fri fra jobben en hel dag for å dra til legen. Til nå har legebesøkene vært styrt etter en kalender på sykehusets premisser. De kan være én gang i året, uavhengig av pasientens behov. Vi må tilrettelegge for fleksibilitet i kontakten, slik at sykehuset håndterer pasientene når behovet oppstår, sier Leinaas. Tar tid å få på plass I to år har Leinaas jobbet for å få på plass et skikkelig system for digital pasientoppfølgingog medvirkning ved Vestre Viken. De starter i første omgang med enkle digitale spørreskjemaer fra CheckWare som sendes ut til epilepsipasienter. Vestre Viken mener imidlertid selv at dette opplegget kjapt kan spres til andre pasientgrupper innen somatikk og psykiatri hvis det viser seg å bli vellykket. - Det er viktig å presisere at dette ikke er noe hokuspokus teknologisk. Vi velger løsninger som egentlig er hyllevare. Det vi endrer på er i stor grad arbeidsprosesser. Og det ligger et kjempepotensial i slike løsninger når det gjelder hjemmebasert oppfølging hvor pasientene får styre sin egen hverdag i størst mulig grad. Alle leverandørene som kom med tilbud presenterte mer enn egenregistreringer i skjemaer og inkluderte video, sensorer, etc. Vi har imidlertid spisset det mot skjemaer som et første steg for å gjøre det enklest mulig for pasientene. Senere kan vi utvide både med funksjonalitet og til helt andre pasientgrupper innen diabetes, astma, kreft, KOLS, med flere, sier han.  Han mener at det selvsagt ligger en stor verdi både for pasient og lege med personlig besøk, men at man ikke trenger å se pasientene personlig hver eneste gang for å gjøre kliniske vurderinger. Leinaas opplyser at de har hatt samtaler med totalt 13 leverandører og at det til slutt bare stod igjen tre. Kun to av tilbudene ble vurdert som konkurransedyktige, og CheckWare vant frem på pris som var langt lavere enn konkurrentens. - Det er flott at pasienter med kroniske sykdommer selv kan styre når de har behov for hjelp. Vi takker for tilliten fra Vestre Viken og ser frem til å levere en tjeneste som bidrar til at foretaket kan prioritere helsehjelp til pasienter med det største behovet, sier salgs- og markedsdirektør i CheckWare, Anders Melbye.

Kommer til å lykkes! Leinaas gikk nylig ut offentlig under Konferanse for Nasjonal helse og sykehusplan med en garanti om at de kommer til å lykkes med disse digitale endringene.  Han viser til at de har et meget sterkt faglig nettverk, at de finansielle incentivordningene alle går i retning av digital avstandsoppfølging, men også at de er flinke til å jobbe seg gjennom flaskehalsene, og samtidig må bli bedre på å dele erfaringene. - Det er allerede etablert en takst for å følge opp epilepsipasienter. Man blir ikke veldig rik av det, men man straffes i hvert fall ikke økonomisk for å teste ut et digitalt oppfølgingssystem. Det er veldig bra, sier han og fortsetter: - Vi er helt avhengig av å spille på lag med det sterke nettverket innen nevrologi og epilepsi, fordi dette blir en betydelig endring av arbeidsprosesser. Vi har underveis i de to årene støtt på en del utfordringer, men samtidig funnet handlingsrom innenfor dagens rammer. Vi vet at denne digitale avstandsoppfølgingen vil bli en suksess blant pasientene. Det er en enorm etterspørsel, og vi kommer til å få vår fulle hyre med å oppfylle alle forventninger, sier Leinaas.

Comments


bottom of page