top of page

Sommerhilsen 2020 - Med håp om at vi kan sette pris på avstand

Oppdatert: 20. apr. 2021Det blir en annerledes sommer i år. Ikke får vi anledning til å dra til utlandet i ferien. Ikke kan vi håndhilse på kjente og ukjente, og vi må fortsette å holde avstand til hverandre. Pandemien vi alle er rammet av, har gitt oss en vekker om at vi ikke lenger kan ta noen ting for gitt. Heller ikke forretningsvirksomhet i et AS Norge som tross alt har berget seg gjennom den første smittebølgen. CheckWare står heldigvis fjellstøtt i denne strømmen av utfordrende nyheter og endringer. Vi hadde et bra fjorår, med meget god fart inn i 2020. Pandemien, som sendte alle medarbeiderne til hjemmekontor, har ikke greid å bremse oss i særlig grad. Stadig flere kunder velger CheckWare, vi ansetter flere folk og fortsetter våre planer om å ekspandere internasjonalt med den markedsledende kjernevirksomheten vår som er digital pasientmedvirkning. Pandemien førte også til at den kreative hjernehalvdelen ble vekket. Ikke minst hos våre kunder. Vestre Viken fant ut at de kunne benytte CheckWares verktøy på en annen måte: I løpet av rekordtid fikk de satt opp et system hvor deres ansatte registrerte sin egen status under korona-epidemien. Den hurtige spredningen og smittefaren førte til et sterkt press på helsepersonell, og Vestre Viken etablerte en løsning for egenregistrering som til enhver tid ga en god oversikt over tilgjengelig personell. Dermed kunne ledere og ansatte fokusere på kjerneoppgavene, utover administrasjon av kapasiteten ved sykehuset. Denne form for dialog og samarbeid har gitt oss inspirasjon til å tenke nytt, utenfor boksen. Kanskje ligger det et marked for CheckWare i bedriftshelsetjenestene i store organisasjoner, hvor man kan tilby digital oppfølging til enhver tid? Kanskje kan verktøyet vårt benyttes enda mer som en støtte for å ta igjen etterslep når det gjelder andre syke enn Covid 19-pasienter? Kanskje kan de fire regionene i helse-Norge differensiere pasientrekkefølgen i forhold til umiddelbare behov i større grad enn tidligere? Det ligger enormt mange muligheter innen digitale helsetjenester. Eksplosjonen av tilbud vil bidra til å effektivisere behandlingsprosessene og sørge for en bedre relasjon mellom behandler og dem som er rammet. I CheckWare er vi hele tiden opptatt av bærekraft, og det er ingen tvil om at digital pasientmedvirkning har utviklet seg fra «nice to have» til «need to have». For oss er ikke FNs bærekraftsmål kun ord: Vi ønsker å være en støttespiller i utviklingen av god helse og livskvalitet, inngå tette samarbeid for å nå målene, bidra til å redusere fattigdom og ulikheter, ikke minst når vi skal satse internasjonalt. Derfor er det viktig at alle våre ansatte tar inn over seg hvor sentral denne bærekraftskontrakten er i dialogen med alle dem vi er i kontakt med i løpet av arbeidsdagen. Muligheten for konstruktiv samhandling føler vi nå er blitt utvidet med demonstrasjonen av styrken i videokommunikasjon. Dette åpner opp for møter i alle fasonger, uavhengig av tid og sted. Hvor vi befinner oss betyr mindre enn tidligere. Dessuten er det ingen unnskyldning til å komme for sent til avtaler lenger, forutsatt at nettforbindelsen din fungerer. Vi opplever at vi tvinges til å ta beslutninger kjappere og blir mer fokuserte og effektive i alt arbeidet vi gjør. Det betyr ikke at videomøter og hjemmejobbing kommer til å erstatte kontorbasert arbeid fullstendig - det er ingenting som kan erstatte det å treffe hverandre i det fysiske rom - men det innebærer en langt større fleksibilitet når det gjelder viktige diskusjoner og beslutninger.


Vi har under koronaen fått reflektert over ulike aspekter ved avstand, og det er liten tvil om at mindre reisevirksomhet betyr spart tid, reduserte kostnader og en sunnere drift, både for næringslivet, det offentlige og miljøet. For CheckWare blir det garantert færre flyturer i tiden fremover.


Avstand betyr i det hele tatt mye for oss. Avstandsoppfølging er en del av det vi tilbyr til daglig og som, paradoksalt nok, kan føre kundene nærmere sine egne pasienter. Vi håper selvsagt at vi kommer tilbake til en normaltilstand hvor vi kan håndhilse og klemme på hverandre. Men det er enkelte faktorer ved avstand som kan være positivt. Det har vi i CheckWare tenkt å vise våre kunder i årene som kommer. Med ønske om en riktig god sommer! Heidi Blengsli Aabel, CEO, CheckWare

Comments


bottom of page