top of page

Sørlandet Sykehus fant løsningen for digital hjemmeoppfølging med CheckWare

Digital hjemmeoppfølging med CheckWare

Sørlandet Sykehus HF (SSHF) var på jakt etter digitale løsninger som kunne håndtere mange pasientforløp. De gjennomførte en minikonkurranse innenfor rammeavtalen som Helse Sør-Øst har for digital hjemmeoppfølging. Hos CheckWare fant de digitale løsninger for å skreddersy ulike behandlingsforløp etter egne behov. Digital hjemmeoppfølging med CheckWare er nå en realitet.


SSHF er en av Agders største arbeidsplasser med over 7000 ansatte. SSHF leverer spesialisthelsetjenester til i overkant av 300 000 mennesker i sitt område, og hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Pasienttilbudet er både innen somatikk, samt psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling.


Helse Sør-Øst ønsker at alle sykehusene i regionen skal ta i bruk nye, digitale løsninger for oppfølging av pasienter i private hjem. Nå har også Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF) benyttet rammeavtalen i Helse Sør-Øst for å legge til rette for brukerstyrt oppfølging:


Pasientenes egne registreringer skal i fremtiden bli styrende for videre oppfølging og behandling på sykehuset.


Skiller seg ut med skjemabank


Valget av digital løsning falt på CheckWare som, ifølge tildelingskriteriene, ble kåret til å være best på kvalitet sammenliknet med de fire konkurrentene. Avtalen skal dekke opp til 15 000 pasienter årlig.


Elise Omland, Geirmund Glendrange, Leif Steinar Brådland, alle fra Sørlandet Sykehus
Elise Omland, Geirmund Glendrange, Leif Steinar Brådland, alle fra Sørlandet Sykehus

Prosjektleder for PROM og PREM, Geirmund Glendrange trekker spesielt frem skjemabiblioteket.


− Det er mye i forretningslogikken vår som stemmer overens med det CheckWare kan levere. Leverandøren har en skjemabank med håndtering av diverse lisenser vi synes er spennende. Dette har gitt oss tillit til at løsningen kan tas i bruk på mange områder, sier Glendrange.


− Det å kunne benytte rettighetsbelagte skjemaer, som løser administrative utfordringer som avtaleverk, forvaltning og fakturering, gjør jobben langt enklere for oss, understreker prosjektlederen.


Han suppleres av Leif Steinar Brådland, leder for Helse IKT ved sykehuset. I utlysningen skrev Sørlandet Sykehus at "løsningen må tilby et brukergrensesnitt som gjør det mulig for egne ressurser i foretaket å selv utvikle skjema og konfigurere/sette opp nye forløp uten bistand fra leverandør."


− Vi må uavhengig kunne skreddersy egne løsninger i tråd med våre behov. Det har også vært viktig for SSHF at tjenesten enkelt kan integreres mot eksisterende datasystemer ved sykehuset, sier han og fortsetter med de de konkret har vært på jakt etter:


− Hvem som skal bli spurt og når de skal bli spurt, er terskelverdier som må fungere i en behovsstyrt poliklinikk. Løsningen til CheckWare har gode rollefordelinger og kan kombinere flere skjema i samme utsendelse. Den har en regelstyrt motor som kan tilrettelegge for egne utregninger, i tillegg til en god samtykkemodul og oppfølging av varsler, sier han.


Delingskultur i Helse Sør-Øst


For Sørlandet Sykehus har det vært viktig at Vestre Viken har gått opp veien i forkant. Vestre Viken ønsket en løsning "som sikrer en effektiv og god oppfølging av sine pasienter utenfor sykehuset gjennom blant annet digitale meldinger, deling av opplysninger gjennom rettighetsbelagte og egenutviklede elektroniske skjema, innhenting av måledata og bruk av digital egenbehandlingsplan."


Elise Aksnes Omland, leder for behovsstyrt poliklinikk ved SSHF, mener det har betydd mye at andre helseforetak går i front.


− Vi har hatt svært god direktekontakt med Vestre Viken. De ligger flere hakk foran oss, og vi har vært kjempeheldige å kunne trå i ferdige spor. Vi gjenbruker det vi kan, med lokale tilpasninger. Vi skal snart i gang med de to første pasientforløpene for behovsstyrt poliklinikk, epilepsi og vaginalt framfall. Totalt 4 forløp skal i gang på samme tid ved Sørlandet Sykehus. Da er det veldig greit å vite hvilke skjemaer vi skal bruke og hvilke personer vi kan snakke med om implementeringen, sier hun.


Helge T. Blindheim, som er ansvarlig for helseregion Sør-Øst i CheckWare, mener at egenmotivasjonen er sterkt medvirkende til en vellykket innføring:


− Prosessen har sannelig vært effektiv fra Sørlandet Sykehus' side. De har tatt flere kurs, og to av forløpene bygger sykehuset selv. Denne selvhjulpenheten er jo noe av ambisjonen vår som leverandør, sier Blindheim.


Alle de tre representantene for Sørlandet Sykehus er krystallklare på at de ansatte er svært motiverte for å ta i bruk nye, digitale løsninger:


− Fagmiljøet er svært klar for å få et nytt verktøy, dette er veien å gå, ingen tvil, sier Omland.


− Dette er et verktøy som dekker svært mange av våre umiddelbare behov, mener Brådland.


− Det er veldig bra å få opp et skikkelig suksesscase innen digitalisering i helseregionen vår, sier Glendrange.


Avhengig av ildsjeler


Elise Aksnes Omland mener at aktive ansatte og ildsjeler ved de ulike sykehusforetak er helt avgjørende for fremdriften:


− Vi har Bjørg på psykiatri som hjelper oss med forløp. Det er viktig med ildsjeler innen hver klinikk som gjør en betydelig egeninnsats og driver de digitale prosjektene fremover. Somatikken hos oss vil nyte godt av det psykiatrien har fått til hos dem, mener Omland


Leif Steinar Brådland er opptatt av at de bygger kompetanse både på kort og lang sikt.


− Det er veldig mye enklere å bygge komponenter når vi kan lære av andre, men på sikt bygger vi kompetanse også hos oss. I ordinær drift bør vi ikke være avhengig av ildsjelene, og eierskapet til prosjektet må uansett ligge på direktørnivå hos oss, sier han.


Comments


bottom of page