M.I.N.I. 7.0.2 er nå tilgjengelig i CheckWare


Clinician and patient with Ipad

CheckWare er glade for å meddele at vi nå tilbyr intervjuskjemaene M.I.N.I. 7.0.2 og M.I.N.I. Screen 7.0.2.

Vi tilbyr også intervjuskjemaene på andre språk og i andre land.


Mini International Neuropsychiatric Interview er et intervjuskjema for screening og påvisning av de 17 vanligste lidelsene innen psykisk helse. Intervjuet utføres av en utdannet kliniker, og pasienten skriver ikke selv inn noen svar.


M.I.N.I. 7.0.2 er en oppdatert versjon utviklet i samarbeid med vår partner nView. En kortere versjon, M.I.N.I. 7.0.2 Screen, er også tilgjengelig som digital versjon.Praktisk info

M.I.N.I. 7.0.2 erstatter M.I.N.I. 6, som ikke lenger vil være tilgjengelig for bruk.


De digitale intervjuskjemaene gjøres tilgjengelig i CheckWares kartleggingsbibliotek på forespørsel. Ta kontakt med CheckWare support på support@checkware.com for å få tilgang til bruk av M.I.N.I. 7.0.2.


Vi gjør oppmerksom på at bruk av M.I.N.I. 7.0.2 krever CheckWare versjon Helium eller nyere, samt modul for planer. Dersom din bedrift ikke har dette er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår leveranseavdeling angående versjonsoppgradering.CheckWare tilbyr nå M.I.N.I 7.0.2 som PDF


Dersom dere foretrekker den papirbaserte utgaven av M.I.N.I. 7.0.2, er vi glade for å kunne tilbyden norske utgaven av M.I.N.I. 7.0.2 også i PDF-format for utskrift.


Denne kan bestilles via bestillingsskjemaet på vår nettside her.


Ved bestilling oppgis ønsket antall PDFer dere ønsker å printe ut, og CheckWare vil sende dere en link for nedlastning hos Digify.com.


Vi gjør oppmersom på at lokal lagring og/eller egen kopiering av utskrevne M.I.N.I 7.0.2 PDF er forbudt i henhold til åndsverksloven. CheckWare har enerett til distribusjon av M.I.N.I 7.0.2 i Norge, og bruk av intervjuskjemaet krever betaling av royalties til rettighetshaver.