top of page

Lansering CheckWare Helium

Oppdatert: 22. mar. 2021


Det er med stolthet vi presenterer vår nyeste programvareversjon, CheckWare Helium.  Prioriteringen for det vi har utviklet er gjort i samarbeid med kunderepresentanter i CheckWare Community. CheckWare Helium gjør at våre kunder kan tilby enda bedre digitale stedsuavhengige helsetjenester. Gjennom digitale kartlegginger, avstandsoppfølging og egenmestring kan CheckWare brukes både innen somatikk og psykisk helse. Les mer nedenfor om utvalgte temaer. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon allerede nå.

Stig Husby, CTO, CheckWare


Innsikt i egne data Med CheckWare Innsikt får du dashbord både for den enkelte pasient, for pasientgruppen og klinikken som helhet. Data kan fremstilles i diagrammer eller grafer for økt lesbarhet.  Oversiktsdata, for eksempel fordeling av pasienter og bruk av kartlegginger, gir gode generelle tall. Behandlingsspesifikke data gir god innsikt i behandlingen. Med relevante behandlingsdashbord har du et godt beslutningsstøtteverktøy for videre behandling. Samtykke Samtykkemodulen i CheckWare Helium gjør det lett å innhente og følge opp samtykker i forbindelse med datainnsamling i en behandling. Respondenten kan selv enkelt gi og trekke samtykke og se hvilke samtykker som er gitt. Ved å sette relasjoner kan for eksempel foresatte gi samtykke på vegne av egne barn. Når barna når definert aldersgrense vil de selv overta håndteringen av egne samtykker. Ved uttrekk av data i forbindelse med for eksempel forskning, kan man bestemme om dette kun kan gjøres der spesifikt samtykke er gitt.  ePROM - Nye bruksområder Digitale pasientrapporterte utfallsmål (ePROM) blir stadig oftere brukt aktivt for å måle pasientens opplevde effekt av behandling. Ved avstandsoppfølging kan ePROM også brukes til å måle endringer i pasientens symptomer og livskvalitet ved oppfølging utenfor sykehus.  Fra og med 2020 har det blitt nye endringer i innsatsstyrt finansiering (ISF). Finansielt er det er nå lagt bedre til rette for å ta i bruk verktøy for digital oppfølging av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Sikker digital kommunikasjon mellom behandler og respondent Noen behandlinger krever at respondent og behandler har tettere dialog i tillegg til fast egenrapportering og oppmøte på klinikken. I CheckWare finnes muligheten for sikre meldinger og videosamtaler. I meldingene kan man også legge med vedlegg, for eksempel prøvesvar, rapporter, bilder og annen informasjon. Ved pålogging med e-ID (f.eks. BankID eller Buypass) for begge parter er dette en trygg og sikker kommunikasjonsform. Flere ulike innloggingsmetoder samtidig Ikke alle har bankID. Vi tilbyr derfor muligheten for flere ulike samtidige påloggingsmetoder. Dette løser problemet der mindreårige og andre respondenter ikke har e-ID. Du kan ha en standard innstilling for pålogging med nivå 4 (ID-porten/Buypass) for respondenter generelt, mens du kan sette autentiseringsnivå 3 (brukernavn + passord + engangskode) for spesifikke respondenter. I tillegg kan du ta i bruk Skjemaportalen for innlogging med én kode som gir tilgang til ett spesifikt skjema - en gang.  Apper for innhenting av pasientrapporterte data Mange sykehus og andre har i dag utviklet apper for innhenting av selvrapporterte pasientdata. Ved å koble appene mot CheckWare kan disse dataene overføres til pasientens journal eller tas ut til forskningsserver. En slik kobling av helse-apper gir flere kilder til informasjon om pasienten, via selvrapportering eller sensorkobling.  Ta kontakt med oss for å utforske mulighetene for din app. Flere samtidige integrasjoner mot eksterne systemer Med CheckWare Helium kan det etableres integrasjoner med flere journalsystemer og forskningsservere samtidig. Det settes opp regler for overføring av data inn i pasientjournal basert på hvilken behandling det gjelder. Bruk samme skjema i flere behandlingstyper og la integrasjonen styre hvorvidt data skal overføres til journal eller ikke. For eksempel kan én type kartleggingsrapport overføres til journalen i somatisk behandling, mens den samme type rapport ikke skal overføres ved behandling i psykisk helse.

Comments


bottom of page