top of page

Egenregistrering av status for helsepersonell ifm korona-pandemien

Oppdatert: 22. mar. 2021

Ansatte i Vestre Viken skal registrere egen status under korona-epidemien. Den digitale løsningen ARES skal brukes av ansatte i karantene/isolasjon og ansatte med fravær pga luftveissymptomer.  Her kan du se mer informasjon om løsningen og lenke til pålogging for ansatte.


Oversikt over tilgjengelig ressurser og bemanningsplanlegging Den hurtige spredningen og smittefaren ved korona-viruset har ført til et sterkt press på helsepersonell. Vestre Viken har etablert en løsning for egenregistrering slik at ledere og ansatte får frigitt tid og kan fokusere på kjerneoppgavene. - Daglig registrering av status bidrar til å sikre styring og prioritering av ressurser i en krevende situasjon, sier Cecilie B. Løken, teknologidirektør i Vestre Viken HF. Hun understreker at kvalitet på informasjonen er viktig. - Vi har lagt vekt på at løsningen skal være enkel i bruk, sier hun.

Teknologiutvikling i raskt tempo I løpet av en drøy uke har Vestre Viken, Sykehuspartner og leverandøren CheckWare fått på plass løsningen. Åpenhet, tillit og gjennomføringskraft på tvers av yrkesgrupper har vært nøkkelfaktorer i arbeidet. -Prosessen har involvert HR-ansatte, medisinsk personell, teknisk personell, informasjonssikkerhet, personvern, tillitsvalgte og verneombud. -Alle involverte har vært løsningsorienterte og positive, sier Løken.   Løsningen, som har fått navnet ARES (Ansattes Registrering av Egen Status), er basert på en løsning for egenregistrering av epilepsipasienter. Prosjektleder Amund Leinaas fra Sykehuspartner har vært helt sentral i å få på plass løsningen. –Raske beslutninger og helhetlig forståelse har vært viktig for å holde fremdrift, noe et tett og godt samarbeid mellom Vestre Viken, Sykehuspartner og CheckWare har bidratt til. Det har vært møter både tidlig og sent, sier Cecilie B. Løken. Administrerende direktør i CheckWare Heidi B. Aabel er enig. - Det oppleves som svært meningsfullt å bidra i denne vanskelige situasjonen. Alle aktører har vist en samarbeidsevne og -vilje langt utover det vanlige og vi håper at løsningen blir et effektivt verktøy for Vestre Viken.

Verneombud og tillitsvalgte involverte Verneombud og tillitsvalgte ble tidlig involvert i prosessen. - Både tillitsvalgte og verneombud stilte opp på kort varsel, og vi opplever at vi har et veldig godt samarbeid, sier Cecilie B. Løken. Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs og hovedtillitsvalgt Tom Frost bekrefter dette. - Her fikk vi anledning til å være med og teste løsningen, se på brukervennlighet og komme med innspill. Dette håper vi blir en modell for samarbeid ved nylanseringer senere også, sier Gomnæs. Hun presiserer at det finnes strenge regler for personvern på disse feltene, og at de ansatte skal for eksempel ikke behøve å registrere hva slags type symptomer de har. Dessuten gjelder systemet kun i forbindelse med denne epidemien. Kommer det andre krisesituasjoner, blir det nye runder med drøftinger. Under den pågående korona-krisen har ombud og tillitsvalgte strategimøter med ledelsen tre ganger i uka. - Grunnlaget for at vi kan samarbeide godt er at vi lenge har hatt gjensidig respekt, som gjør at vi kan holde en åpen og ærlig tone med hverandre hvis vi skulle være uenige. Denne tryggheten og tilliten gjør at vi også kan arbeide hurtigere. Det er et bevis på at det går an å samarbeide godt, selv om prosessene går fortere enn de vanligvis gjør. Det at ting drar litt ut i tid, gjør ikke at det nødvendigvis blir bedre og større medvirkning fra vår side. Dette er greit å kunne reflektere litt over, sier hovedverneombudet ved Vestre Viken Anita Haugland Gomnæs.

コメント


bottom of page