top of page

Vi i CheckWare er klare for neste fase

Alle helseforetakene i Norge bruker nå CheckWare innen psykisk helse og rus. Anskaffelsene ble gjennomført i 2020 og på rekordtid er løsningen satt i drift i 2021. Som markedsleder i Norge er vi klare for å ekspandere internasjonalt. Vi gleder oss stort til den utfordrende jobben og vet at suksess utenfor våre grenser også vil styrke kvaliteten på vår nasjonale virksomhet.

Heidi Blengsli Aabel
Heidi Blengsli Aabel, Administrerende direktør

Digital modenhet, forankring i toppledelsen og dyktige folk med stort engasjement hos kundene. Dette har vært helt avgjørende faktorer for å få rullet ut og satt løsningen i drift hos alle helseforetakene. Innføringsprosessen har skjedd på under ni måneder, det er vi svært godt fornøyde med. Forutsetningen for ekspansjonen er et sikkert og stabilt produkt, samt dedikerte, dyktige kollegaer i CheckWare som sammen har gjort at vi har kunnet lykkes med en ambisiøs, nasjonal utrullingsplan. (Les full artikkel her) Nå er vi klare for det som virkelig teller:

Å være en dedikert støttespiller for kundene slik at de raskest mulig kan tilby flest mulig pasienter å delta digitalt i egen behandling. Vi er også klare for et enda større steg; å eksportere CheckWare-løsningen til andre markeder. På plass i Sverige

En avtale er allerede inngått med Region Jönköping. Den svenske helseregionen ønsket sentralisering av innkjøp og bruk av digitale helsetjenester innen psykiatri og psykometriske tester. "Partnerskapet med CheckWare kjennes veldig genuint, ærlig og bra", uttaler en representant for den svenske regionen til oss (les full artikkel her). Når alt kommer til alt er denne åpne relasjonen med gjensidig tillitsforhold det viktigste for CheckWare.


Det gjelder uansett hvilke aktører vi måtte inngå avtaler med. Vi er dedikerte til våre kunder. Vi skal være pålitelige og bruker innovasjon til å levere kvalitet. Derfor kommer vi aldri til å glemme våre eksisterende kunder når vi nå utvider markedet og skal skaffe oss nye. Vi har levert løsninger for digital pasientmedvirkning siden 2007 og har kontorer i Norge, England og Polen. Og nå Sverige. Et nytt datterselskap med lokalt ansatte er etablert i Göteborg. CheckWare AB ledes fra Norge. Vår visjon er fortsatt at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester. Vi mener sterkt at de verdiene vi allerede har etablert og etterlever i Norge, er viktige å ta med ut av landet. Universelt behov for digital pasientmedvirkning

Vi har klokkertro på at pasientmedvirkning bør innføres digitalt over hele verden. Det finnes et universelt behov for å komme nærmere pasientene, som ikke er begrenset til de nordiske landene. Samtidig er vi selvsagt ydmyke nok til å erkjenne at vi har mye å lære. Kombinasjonen ydmykhet, entusiasme og et stort engasjement for å forstå kundenes behov blir viktig når vi ekspanderer. Men det aller viktigste med internasjonaliseringen er at eksport av en solid, norsk løsning innen helseteknologi totalt sett gjør oss til en enda mer robust aktør. Vi har som ambisjon å videreutvikle produktene og tjenestene vi tilbyr, og kan for alvor begynne å hente inspirasjon og kunnskap også fra andre land.


Våre egne ansatte er svært gode på læring, og den indre drivkraften om stadig å utvikle seg personlig og faglig synes ustoppelig.

Det vil ikke minst styrke oss når vi samtidig skal fortsette vår satsing på somatikk i Norge. Her har vi også som mål å bli markedsledere. Dette gjør hele virksomheten trygg på at neste fase blir minst like spennende som de 13 foregående årene som er gått siden vi startet med digital pasientmedvirkning.


Heidi Blengsli Aabel,

Administrerende direktør i CheckWare

bottom of page