top of page

Erfaring og nytteverdi av digital pasientmedvirkning

Trondheim 10. og 11.mai
Britannia Hall 06_edited.jpg

Program CheckWare Konferansen 2023

Onsdag 10.mai

0900: Registrering og kaffe

- Mingleareal 1. etasje

1000: Velkommen til CheckWare Konferansen 2023

- Heidi Blengsli Aabel, Administrerende direktør, CheckWare

1015: Tittel kommer

Rune Simensen, eHelsedirektør Helse Sør-Øst


1045: Hvordan gi sykepleierne hjemmekontor på fredag?

Robert Steen, tidligere byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Oslo kommune

1130: Lunsj

- Palmehaven

Parallellsesjon; Somatikk

1230: Digital beslutningsstøtte, med og uten AI, for kreftpasienters rehabilitering 

Unicare jobber sammen med Kreftforeningen for å få et digitalt beslutningsstøtteverktøy, CaReScreen, for å sikre kreftpasienter tilgang til rehabilitering. CheckWare er med, også med AI-støtte. 

Elisabeth Troøyen Gundersen fra CheckWare presenterer prosjektet.

1315: Bruk av kartleggingsdata for å få bedre kvalitet og beslutningsstøtte

Å utnytte innsamlet data og presentere disse for klinikere og ledere for å få et bedre behandlingstilbud og bedre beslutningsstøtte kan ikke være feil.

Egil Jøsendal, Økonomisjef, Rehabiliteringssenteret AiR, har jobbet med dette siden 2013. Vi får høre mer om AiR sin nytteverdi av dette i foredraget.

1345: Informasjon kommer

1415: Felles pause med kaffe og pausemat

Parallellsesjon; Psykisk helse

1230: Få oppgavene gjort med CheckWare
Marita Frivåg, rådgiver i enhet for Klinisk IKT og Elisabeth Sørensen, sykepleier og del av Digital poliklinikk, begge fra Nordlandssykehuset, vil fortelle om hvordan de aktivt har brukt data innsamlet via CheckWare til blant annet å rydde i egne restanselister.

1315: Hvordan bruke innraporterte pasientdata til flere formål

Martin Schevik Lindberg, klinisk psykolog, Kåre Rønnes, enhetsleder, Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune, og Audun Havnen,  førsteamanuensis ved NTNU, vil snakke om hvordan de aktivt bruker innsamlede pasientrapporterte data både til bedre beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring av tilbudt behandling og til forskning.

1415: Felles pause med kaffe og pausemat

Fellesforedrag

1445: Kunstig intelligens - mulighetsrom i CheckWare
Espen A.F. Ihlen, Clinical Data Scientist, CheckWare, førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap ved NTNU, vil fortelle litt om mulighetsrommet med bruk av AI i CheckWare og som beslutningsstøtte generelt. Espen er også en del av prosjektet CaReScreen hos Unicare.

1515: Digital hjemmeoppfølging og bredding
Amund Leinaas, Leder Program for Digital hjemmeoppfølging, Vestre Viken

1600: Pause og rom for å utforske Trondheim

1630: Guidet tur - krever påmelding

- Bli med på byvandring i Trondheim sentrum (egen påmelding) Les mer

1900: Mottakelse med aperitif før middag

- Ta en aperitif med våre ansatte og andre konferansedeltakere før festmiddagen starter. 


1930: Festmiddag

Vi ønsker velkommen til treretters festmiddag med sesongens råvarer i Britannia Hall. 


2300: Slutt

Torsdag 11.mai

0900: God morgen

Kim Mugaas, VP Sales, CheckWare


0915: Siste nytt fra CheckWare

Stig Husby, CTO/CISO, CheckWare

1000: Integrasjoner med kvalitetsregistre og Helsenorge

CheckWare

1045: Informasjon kommer

1130: Lunsj

- Palmehaven

Parallellsesjon; Psykisk helse

1230: eMestring alkohol

Arild Aasen, avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold

1300: Informasjon kommer

1330: Nasjonalt dekkende behandlingsprogram for Mage-tarmsykdommer

Jan Gunnar Hesthammer, Spesialrådgiver, og Cecilie Hauge Larsen, klinisk ernæringsfysiolog, begge Mage-tarmskolen, Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF

1400 Felles pause med kaffe og pausemat

Parallellsesjon; Somatikk

1230: Erfaringer fra Osteoporose,

Ane Djuv, faglig leder ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk og konstituert overlege i ortopedi ved Stavanger Universitetssykehus

1300: Informasjon kommer

1330: eKOLS - digital egenbehandling og mestring 
Kathrine Berntsen, Teamleder ved Lungeavdelingen, Sykehuset i Vestfold forteller hvordan innovasjonsprosjektet "eKols - digital egenbehandling og mestring" ved sykehuset har fulgt opp kolspasienter hjemmefra digitalt etter utskrivelse.

1400: Felles pause med kaffe og pausemat

1430: Mer digital kommunikasjon med pasienter og pårørende

Petter Thornam, viseadministrerende direktør/fagdirektør og Silje Holmelid, analysesjef, hos Haraldsplass Diakonale Sykehus

1450: CheckWare som selvbetjent løsning for bredding

Erlend Johnsen, Helse Vest IKT, vil snakke om hvordan Helse Vest IKT i samarbeid med helseforetakene i Helse Vest har vært sentral i å utvikle egne løsninger i CheckWare. Han forteller om hele prosessen med å utvikle en løsning; fra behov blir meldt til det er ferdig utviklet. Foredraget vil ta utgangspunkt i noen utvalgte løsninger som er utviklet for helseforetakene i Helse Vest.

1515: Oppsummering og takk for i dag

Kim Mugaas, VP Sales Norway, CheckWare

Kurs og konferanser
bottom of page