top of page

Hospital Anxiety and Depression Scale

25. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

HADS

Bruksområde

Psykisk helse, Angst og depresjon

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Hospital Anxiety and Depression Scale
Utsnitt fra skjerm

Oppdatert versjon 5.0 av HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. HADS er et selvutfyllingsskjema som brukes for å måle alvorlighetsgraden av angst- og depresjonssymptomer.

bottom of page