top of page

CRAFFT 2.1 Clinician Interview

31. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

CRAFFT

Bruksområde

Generell helse, Rus

Målgruppe

Ungdom

CRAFFT 2.1 Clinician Interview
Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av CRAFFT - CRAFFT 2.1 Clinician Interview er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Spørreskjemaet brukes som et screeningverktøy for å kartlegge rusmiddelbruk, rusrelatert kjørerisiko og ruslidelse blant ungdom i alderen 12-21 år.

bottom of page