top of page

Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0

20. mar. 2024

Publisert
Kortnavn

BPII 2.0

Bruksområde

Smerte, Livskvalitet

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0
Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av BPII – Banff Patelloformal Instability Instrument 2.0 er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å måle livskvalitet hos ungdommer og voksne med lateral patellofemoral instabilitet.

bottom of page