top of page

Foredragsholdere

Foredragsholdere 2024

Våre flotte foredragsholdere på CheckWare Konferansen 2024

Erlend Høen Laukvik

Erlend Høen Laukvik

Psykolog og prosjektleder i team for digital hjemmeoppfølging

Innlandet HF

Erlend H. Laukvik er psykolog, og prosjektleder i team for digital hjemmeoppfølging i Sykehuset Innlandet. Han har bred erfaring med implementering og tjenesteutvikling i spesialisthelsetjenesten, og jobber nå med innføring av digital hjemmeoppfølging og behovsstyrt poliklinikk i sykehuset

Erfaringer med utvikling og innføring av nye tjenester for digital hjemmeoppfølging i Sykehuset Innlandet

Marita Frivåg

Marita Frivåg

Rådgiver, Enhet for klinisk IKT

Nordlandssykehuset HF

Marita Frivåg har en lang erfaring som sykepleier i hjemmesykepleien i Bodø. I dag jobber hun som rådgiver i enhet for klinisk IKT ved Nordlandssykehuset hvor hun bla. er systemeier for CheckWare.

CheckWare + Nora Nord = Sant
Nora er Nordlandssykehuset sin robot og jobber både i DIPS og CheckWare. Hun har spart ansatte for månedsverk med administrasjon, samt sykehuset for hundretusenvis av kroner i papir og porto. Hør hva mer Nora har gjort, og hvilke oppgaver hun får fremover!

Bror Just Andersen

Bror Just Andersen

Spesialrådgiver og prosjektleder LOVePROM/DelMedMeg

Vestre Viken HF

Bror Just Andersen er prosjektleder for LOVePROM og DelMedMeg, samt spesialrådgiver FoU-avdelingen PHR, Vestre Viken HF. Han har jobbet med klinisk fagutvikling og forskning innen psykisk helse og rus siden 2002. Han har et hovedfag i pedagogikk og en doktorgrad i psykologi fra UiO. Han har publisert en rekke artikler i nasjonale og internasjonale artikler og bidratt som medforfatter i diverse fagbøker. De siste årene har fokus vært rettet mot digitalisering av psykometri i den kliniske virksomheten og prosjektledelse av DelMedMeg, FACT Forskning i Vestre Viken HF, utvikling av registerløsninger og muligheter for maskinlæring og kunstig intelligens innen psykisk helse og rus.

DelMedMeg og LOVePROM-samarbeidet. Dagens løsninger for morgendagens utfordringer.

Silje Holmelid

Silje Holmelid

Analysesjef i Fagavdelingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Silje Holmelid er analysesjef ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Hun har vært innføringsansvarlig for CheckWare og har også hatt systemansvaret for CheckWare. I tillegg har Silje jobbet tett på klinikkene for å utvikle løsningen i de ulike pasientforløpene.

.

Silje vil fortelle både om integrasjonen med ORBIT, der strukturerte data fra CheckWare havner direkte i journalen, og DIPS-integrasjonen med automatisk utsendelse av skjema og RPA (robot) for koding.

Ingbjørg Bratland

Ingbjørg Bratland

Klinisk ernæringsfysiolog

Helse Bergen

Ingbjørg Bratland er klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssjukehus og er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer. Hun jobber blant annet med den daglige driften av Mage-tarmskolen, som er et digitalt behandlingstilbud for pasienter med IBS i Helse Vest, og skal presentere sine erfaringer fra denne driften sammen med sin kollega Camilla Thuen.

Mage-tarmskolen: veien fra pilotprosjekt til regionalt behandlingstilbud
Mage-tarmskolen er et digitalt behandlingstilbud til pasienter med irritabel-tarm-syndrom (IBS) med mål om å gi en tverrfaglig og evidensbasert verktøykasse for å håndtere IBS. Pasientene har også anledning til digital oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog som er en ønsket ressurs hos denne pasientgruppen. I august 2023 ble innholdet i Mage-tarmskolen oppdatert og løftet over på ny plattform, Helium. Samtidig startet en stor prosess med et langsiktig mål om å gjøre dette til et nasjonalt behandlingstilbud; en helseregion av gangen. I denne prosessen har vi fått mange erfaringer som vi vil dele og samtidig dele noen av våre tanker for fremtidens digitale IBS-behandling.

Camilla Thuen

Camilla Thuen

PhD-stipendiat

Helse Bergen

Camilla er PhD-kandidat ved Universitet i Bergen og klinisk ernæringsfysiolog ved Haukeland Universitetssykehus. I sitt PhD-prosjekt skal hun vurdere effektiviteten av et digitalt behandlingstilbud for pasienter med irritabel-tarm-syndrom (IBS) og finne ut hvem som har effekt av dette tilbudet. Dette behandlingstilbudet, Mage-tarmskolen, skal hun presentere sammen med sin kollega Ingbjørg Bratland.

Mage-tarmskolen: veien fra pilotprosjekt til regionalt behandlingstilbud
Mage-tarmskolen er et digitalt behandlingstilbud til pasienter med irritabel-tarm-syndrom (IBS) med mål om å gi en tverrfaglig og evidensbasert verktøykasse for å håndtere IBS. Pasientene har også anledning til digital oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog som er en ønsket ressurs hos denne pasientgruppen. I august 2023 ble innholdet i Mage-tarmskolen oppdatert og løftet over på ny plattform, Helium. Samtidig startet en stor prosess med et langsiktig mål om å gjøre dette til et nasjonalt behandlingstilbud; en helseregion av gangen. I denne prosessen har vi fått mange erfaringer som vi vil dele og samtidig dele noen av våre tanker for fremtidens digitale IBS-behandling.

Amund Leinaas

Amund Leinaas

Spesialrådgiver forskning og innovasjon

Vestre Viken HF

Amund har over flere år ledet Vestre Viken HF sin satsning på Digital hjemmeoppfølging, og jobber i dag som operativ prosjektleder for innføring av digitale løsninger for oppfølging av pasientene utenfor sykehuset

Vestre Viken HF har over tid jobbet fram en enkel gevinstmodell med fire standardindikatorer for måling av effekter av digital hjemmeoppfølging. Du får høre mer om dette på konferansen, blant annet hvorfor de har gjort det, litt om modellen og de vil gjerne inspirere andre til å måle gevinster i egen kommune eller på eget sykehus.

Anna Harmens

Anna Harmens

Delprosjektleder Teknologi i OUS Hjemme og teamleder for DHO-utviklings- og innføringsteam

Oslo universitetssykehus HF

Anna er delprosjektleder Teknologi i OUS Hjemme og teamleder for DHO-utviklings- og innføringsteam.

Anna vil holde foredrag sammen med Lotte Sandberg Larsen om Digital hjemmeoppfølging på OUS

Lotte Sandberg Larsen

Lotte Sandberg Larsen

Konsulent

Oslo universitetssykehus HF

Lotte jobber som konsulent i Nevroklinikken stab, med spesielt ansvar for å bistå fagmiljøene med å ta i bruk digital oppfølging.

Lotte skal holde foredrag sammen med Anna Harmens om Digital hjemmeoppfølging på OUS

Kaja Asbjørnsen Betin

Kaja Asbjørnsen Betin

Psykolog og prosjektleder

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kaja Asbjørnsen Betin er psykolog og prosjektleder ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har utviklet behandlingsprogrammet LOVeCare ADHD, og er også ansvarlig for administrering av dette tiltaket ved Senter for psykisk helse og rus. Kaja har flere års erfaring fra utvikling og implementering av nettbaserte behandlingstilbud, og er nå i gang med et nytt prosjekt ved sykehuset. Kaja er i tillegg styreleder for Psykologenes forening for digital helse, og har lenge hatt en sterk interesse for digitalisering innen psykisk helsevern og i helsetjenesten generelt.

Foto: Ingar Sørensen

LOVeCare ADHD: et nettbasert psykoedukativt behandlingsprogram for voksne med ADHD. Erfaringer etter et halvt år i klinikk

Paula Carolina Sætre

Paula Carolina Sætre

Kontorleder Ortopedisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Paula har jobbet på Haukeland Universitetssykehus siden 2002 og har vært kontorleder på Ortopedisk avdeling siden oktober 2015. I tillegg til å være en aktiv bruker av CheckWare, er hun også superbruker i DIPS.

Paula vil presentere hvordan de benytter arbeidslister i avdelingen, og hvordan dette hjelper til med å effektivisere arbeidsdagene for de merkantile, samtidig som de bistår legene og sørger for at pasientene blir prioritert riktig.

Ane Djuv

Ane Djuv

Overlege i ortopedi, PhD, Fagleder ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP), 1.amanuensis ved Klinisk institutt 1, mm

Stavanger Universitetssykehus

Fagansvarlig overlege i ortopedi ved Stavanger Universistetssjukehus, 1.amanuensis ved Bergen Universitet, K1. Prosjektleder for innovasjonsprosjekt i Helse Vest for Behovstyrt poliklinikk innen ortopedisk kirurgi.

Foto: Frida Ripland Moberg

Digital hjemmeoppfølging innen ortopedi
Hos Stavanger Universitetssykehus har de benyttet cut-off og trafikklysmodellen siden oppstart av behovsstyrt hjemmeoppfølging av sine pasienter med operasjon etter håndleddsbrudd siden slutten av 2021. I tillegg jobber de med behovsstyrt hjemmeoppfølging for artrose og andre brudd, og jobber mot integrasjon med de nasjonale registrene innen ortopedi.
Flere sykehus og helseregioner følger prosjektene nøye, og de anslår å kunne spare rundt 60% av oppmøtekontrollene gjennom dette arbeidet. Samtidig møter de Helsepersonellkommisjonen sin rapport med tanke på å redusere dobbeltarbeid, redusere behov for helsepersonell og mer involvering av pasienten.
Vel verdt å høre på!

Dag Tveitnes

Dag Tveitnes

Barnelege, PhD

Stavanger Universitetssjukehus

Dag Tveitnes er Fagansvarlig for mage- og tarmsykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssjukehus.

Han er også utvikler og ansvarlig for «Kvalitetsregister for funksjonelle mage- og tarmsjukdomar hjå barn i Sør-Rogaland» , et lokalt kvalitetsregister etablert i 2021.

Diagnostisk utredning av mage- og tarmsykdommer hos barn og ungdom med skjema fra CheckWare.

Therese Brask-Rustad

Therese Brask-Rustad

Psykologspesialist

Vestre Viken HF

Therese Brask-Rustad er psykologspesialist med mange års erfaring i klinisk praksis.

Hun har også jobbet som fagsjef og helsefagsjef i klinikkledelsen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Der var en sentral oppgave over flere år å jobbe med utvikling av DIPS med tett kontakt med de som jobbet med klinisk IKT for øvrig.

Therese har i mange år fulgt utvikling av digitale pasienttjenester. Da epidemien tvang frem digitale pasientmøter, var videoterapi noe hun var svært interessert i å ta i bruk. Samtidig økte det behovet for å kunne benytte digitale kartleggingsløsninger for å følge med på pasienters plager og symptomer når man ikke sitter fysisk sammen.

Det er i dag et solid kunnskapsgrunnlag for bruk av video i terapi for pasienter med en rekke ulike symptomlidelser. Studier finner at pasienter oftere er positive til videoterapi enn behandlere. Det er derfor behov for mer erfaring i bruk av ulike digitale tjenester for å øke også behandleres kompetanse og trygghet.

Kim Mugaas

Kim Mugaas

VP Sales and Marketing

CheckWare

Kim har en imponerende karriere med lang erfaring innen salg, forretningsutvikling og klientforhold i IT-bransjen. Han har hatt ulike ledende roller i markedsføring og kommunikasjon, og han har vært medlem av lederteamet i flere store selskaper. Han har en solid bakgrunn som omfatter alt fra produktmarkedsføring til analyse.

Kim vil både innlede og runde av konferansen, samt at han vil guide oss gjennom alle fellesforedragene og parallellene innen somatikk.

Stig Husby

Stig Husby

CTO/CISO

CheckWare

Stig er en erfaren leder med bakgrunn innen programvareutvikling og -arkitektur, med spesialisering innen bedrifts- og sikkerhetsarkitektur. Han har ledet flere vellykkede oppstartsselskaper og har erfaring fra ulike sektorer, inkludert IT, helsevesen og offentlig transport. På fritiden er Stig en lidenskapelig fotballtrener, og han setter pris på parallellene mellom å bygge prestasjonsgrupper både på fotballbanen og i næringslivet.

Nytt fra CheckWare

Erik Stiklestad

Erik Stiklestad

VP Engineering

CheckWare

Erik har jobbet som Vice President Engineering i CheckWare siden 2020, og har i tillegg erfaring fra blant annet Helse Midt-Norge, EVRY, WiSE og Master Games International.

Et integrasjonsvennlig CheckWare
CheckWare er integrert med mange systemer, inkludert journalsystemer. I dette foredraget vil Erik fortelle litt om integrasjonsmuligheter generelt, men også si litt om integrasjoner vi har med kvalitetsregister (bl.a NorSpis) og med helsenorge.no.

bottom of page