top of page

Egil Jøsendal

Økonomisjef

Å utnytte innsamlet data og presentere disse for klinikere og ledere for å få et bedre behandlingstilbud og bedre beslutningsstøtte kan ikke være feil.

Egil Jøsendal har jobbet med dette siden 2013. Vi får høre mer om AiR sin nytteverdi av dette i foredraget.

Om foredragsholder

Egil er utdannet siviløkonom (SiB) og har Master of Management (NTNU) i organisasjon og ledelse med fordypning i logistikk. I tillegg har han litt juss fra universitetet i Bergen. Starten av arbeidslivet ble tilbragt i smelteverk og mekanisk industri med fokus på økonomi, organisasjon og logistikk. Egil startet hos Air i august 2017, formelt som økonomisjef. Som mange andre har han et mye bredere nedslagsfelt av oppgaver, og en av dem er å gjøre kartleggingsdata lettere tilgjengelig for sine kolleger, både forskere og klinikere.

Egil Jøsendal

Egil Jøsendal

Økonomisjef

Rehabiliteringssenteret AiR

bottom of page