top of page

eKOLS

eKOLS er en verktøykasse for digital hjemmeoppfølging av kolspasienter, hvor den tette oppfølgingen gjennom CheckWare kan benyttes for identifisering av behov, beslutningsstøtte og planlegging av videre behandling for behandler. For pasienten muliggjør verktøyene en aktiv deltakelse i egen behandling og tilrettelegger for mestring av egen hverdag med kols.

eKOLS
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Sykehuset i Vestfold HF

Om tjenesten

eKOLS tilrettelegger for digital hjemmeoppfølging av kolspasienter etter innleggelse ved lungeavdelingen. Tjenesten omfatter automatiserte kartleggingsplaner som strukturerer skjemautsendelser, innholdsmateriell og jevnlige sensormålinger via app.

Blodtrykk, oksygenmetning, vekt og symptomregistrering gjøres via appen CheckWare Go. Sensordata høstes automatisk til CheckWare, der målinger fremstilles visuelt, og varsler trigges på individuelle terskelverdier slik at behandler kan iverksette tiltak ved behov.

Pasienten får selv tilbakemelding på status i appen, og kan benytte dette til å gjøre tiltak beskrevet i individuelt tilpasset egenbehandlingsplan. Asynkron chat og dagbok benyttes også for uformelle oppdateringer og kommunikasjon mellom pasient og behandler.

Innholdspakker i CheckWare benyttes for utsendelse av trenings- og egenmestringsmateriell til pasienten, hvilket tilrettelegger for bedre mestring av egen hverdag med kols.

Tjenesten eKOLS består av:
- Kartlegginger av helse og livssituasjon
- Egenbehandlingsplan med anbefalte tiltak
- Informasjon og oppfølging av brukerutstyr
- Egenregistrering ved hjelp av sensormålinger i app
- Digitale verktøy til støtte og mestring av sykdom

bottom of page