Webinar: Samtykke

19.januar 2022
11.30 -12.00

AAA- Stig_edited_edited.jpg
Stig Husby
CTO/CISO
CheckWare

Velkommen til webinar onsdag 19.januar, klokken 11.30-12.00.

Bruker du CheckWare og har behov for å administrere samtykke for behandling av personrapporterte data? 

 

Onsdag 19.januar forteller vi hvordan CheckWare Samtykke kan benyttes der samtykke fra respondentene er påkrevd for å behandle personrapporterte data. Eksempler på dette kan være forskningsprosjekt eller andre tilfeller der man ikke allerede har hjemmel for å samle data. 

CheckWare Samtykke er i tråd med gjeldende regler og lovverk. CheckWare Samtykke har mulighet for flere samtykkeopsjoner, regler for håndtering hvis foresatte gir motsatte svar på samme samtykke, overgang fra barn til voksen, samt permanent overført samtykke. 

Vår CTO/CISO Stig Husby, presenterer CheckWare Samtykke og besvarer spørsmål i etterkant av presentasjonen. 

Det er gratis å delta. Deltakelse forutsetter påmelding via påmeldingslenke.  

 

Vel møtt!