top of page

CheckWare Samtykke

AAA- Stig_edited_edited.jpg
Stig Husby
CTO/CISO
CheckWare

CheckWare Samtykke

Bruker du CheckWare og har behov for å administrere samtykke for behandling av personrapporterte data? 

 

I dette webinaret forklarer vi hvordan CheckWare Samtykke kan benyttes der samtykke fra respondentene er påkrevd for å behandle personrapporterte data. Eksempler på dette kan være forskningsprosjekt eller andre tilfeller der man ikke allerede har hjemmel for å samle data. 

CheckWare Samtykke er i tråd med gjeldende regler og lovverk. CheckWare Samtykke har mulighet for flere samtykkeopsjoner, regler for håndtering hvis foresatte gir motsatte svar på samme samtykke, overgang fra barn til voksen, samt permanent overført samtykke. 

Å se webinaret er gratis, men krever registrering via registeringsskjema. Du vil da få tilsendt lenke med tilgang til webinaret. Lenken vil være aktiv i 3 dager.

bottom of page