top of page

Webinar: Innholdspakker

AA- Tone.jpg
Tone Hassel Kringstad
Product Team manager/ Academy Manager
CheckWare

CheckWare Innholdspakker

Sender du behandlingsrettet informasjon til dine pasienter før eller etter en konsultasjon? Opplever du at du ikke vet hva pasienten har sett på av den informasjonen som er gitt?

 

Webinaret gir et innblikk i hvordan CheckWare Innholdspakker, altså nettbasert informasjon, opplæring, instruksjoner og annen mestringsrettet informasjon knyttet til en bestemt behandling, kan gjøres tilgjengelig for dine pasienter. Denne vil de da finne på samme sted som de vanligvis leverer kartlegginger.

Vi viser hvordan dette ser ut på skjerm både for behandler og pasient. Vi viser hvordan behandler kan få oversikt over hvilke dokumenter og hvilken informasjon pasienten har sett på, og hvordan dine pasienter kan få trygghet og behandlingsstøtte i egen helsesituasjon gjennom innhold som er faglig kvalitetssikret.

 

Å se webinaret er gratis, men krever registrering via registreringsskjema. Du vil da få tilsendt lenke med tilgang til webianret. Lenken vil være aktiv i 3 dager.

Webinaret ble avholdt 18. februar 2022. 

bottom of page