top of page

Webinar: CheckWare Dataeksport

AA- Tone.jpg
Tone Hassel Kringstad
Product Team manager/ Academy Manager
CheckWare

CheckWare Dataeksport

Man vil eksportere data fordi man ønsker å se sammenhenger og lære av dem. Det kan være ønske om å finne forbedringspunkter i behandlingen man tilbyr, om livskvaliteten til pasientene blir bedre, om endring av en behandling har den ønskede effekten, finne ut av svarprosenten blant pasientene fordelt på de ulike behandlingstypene eller bruk av ulike skjemaer på ulike avdelinger. Og mye annet.

CheckWare Dataeksport gir deg tilgang til å eksportere alle relevante innsamlede data i rådata-form, samt nødvendige støttetabeller for å kunne etablere gode statistikker i verktøy utenfor CheckWare-løsningen basert på disse dataene.

CheckWare Eksportmal-designer er et dedikert verktøy for å etablere en ferdig bearbeidet eksport-fil som plukker ønskede variabler fra ønskede måletidspunkter (kontekster) på tvers av skjema. I motsetning til rådata-eksport som eksponerer alle data linje for linje, vil eksportmalen sette sammen dataene på forhånd. Man vil da få en ferdig bearbeidet data-fil hvor alle variabler er ferdig definert og kan benyttes umiddelbart for analysearbeidet.

Webinaret gir et innblikk i begge disse modulene og hvordan de kan nyttiggjøres på hver sin måte.

bottom of page