top of page

CheckWare for digital hjemmeoppfølging

AAA- Stig_edited_edited.jpg
Stig Husby
CTO/CISO
CheckWare
AA-Niklas.jpg
Niklas Aabel
Manager Consulting Services
CheckWare

CheckWare for digital hjemmeoppfølging

Dette webinaret tar for seg hvordan du enkelt kan tilby hjemmeoppfølging til dine pasienter, og mulighetsrommet for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus i CheckWare.

 

Videre går vi inn på hvordan du som kliniker kan tilrettelegge for at pasienten kan mestre sykdom i større grad, samt hvordan du kan få beslutningsstøtte og oversikt over hvilke pasienter som trenger oppfølging.

Å se webinaret er gratis, men krever registrering via registeringsskjema. Du vil da få tilsendt lenke med tilgang til webinaret. Lenken vil være aktiv i 3 dager.

bottom of page