top of page

Studio - Avanserte kartlegginger

Academy.jpg.png

OM KURSET

I dette kurset får du en videre forståelse av verktøyet CheckWare Studio og hvordan du lager litt mer avanserte kartlegginger med blant annet betinging og kalkulasjoner.

 

Du bygger på de grunnleggende prinsippene for hvordan spørsmålstyper er satt opp i basic assessments.

 

Kurset vil alltid bli holdt på den nyeste CheckWare -programvareversjonen. Merk at noen kurs avholdes på engelsk. 

MÅLGRUPPE

Kurset er ment for deg som har i oppgave å utarbeide kartlegginger og skjema som skal brukes i digitale helsetjenester på egen arbeidsplass.

Kurset er ment for den avanserte brukeren hos kunden, og er ikke ment for en vanlig behandlerrolle.

FORKUNNSKAPER

Du bør ha kunnskap om CheckWare på nivå med fullført superbruker grunnkurs gjennom CheckWare Academy og må ha fullført kurset basic assessments. Du bør ha god IT-forståelse.

 

Du bør ha god kjennskap til kartlegginger som allerede benyttes på din arbeidsplass, både kartlegginger som er utarbeidet hos CheckWare, men også de kartlegginger eller skjema dere selv har utarbeidet og som nå skal bli digitale.

I DETTE KURSET FÅR DU:

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide mer avanserte digitale skjema og kartlegginger. 

Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan skjema bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.

Vi bygger videre på grunnprinsipper innen ulike spørsmålstyper og jobber med betinging og kalkulasjoner. Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av skjema.

TYPE KURS

Kurset kjøres via Microsoft Teams. Det blir en god del teori, flere eksempler og mange praktiske oppgaver som skal gjøres. Det er en veldig stor fordel at du som kursdeltaker har to skjermer tilgjengelig. Normalt sett har vi plass til inntil 8 deltakere per kurs. Dette gir god rom for oppfølging av hver enkelt kursdeltaker underveis.

 

Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.

 

Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.
 

VARIGHET

PRIS

1 dag, fra 0900-1500.

 

Prisen for kurset  er 3990,- eks. mva. 

 

Kontaktinformasjon og fakturaadresse på kursdeltaker må oppgis ved påmelding. Bruk knappen nedenfor for å melde deg på.

 

Vi tar forbehold om at vi har nok påmeldte før kurset gjennomføres.

Kurskalender
bottom of page