top of page
blond-hair-desk-employee-1181534.jpg

Prosjektleder

Digitale Helsetjenester

Ønsker du å lede prosjekter som muliggjør morgendagens helsetjenester gjennom digitalisering?

Har du naturlige lederegenskaper, er målrettet og nysgjerrig på kundens behov?

Motiveres du av at arbeidet ditt bidrar til at pasienter får et bedre behandlingstilbud?

 

Som prosjektleder i CheckWare får du en unik mulighet til å lede spennende prosjekter, fra avdekking av kundens behov til implementeringen av nye, digitale helsetjenester hos våre kunder.

Du vil bidra til at våre kunder får muligheten til å tilby fremtidens helsetjenester, med pasientens medvirkning i behandlingen i fokus. Du vil også få ansvar for å følge opp egen kundeportefølje og å bistå i salgs- og anbudsarbeid.

Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked. Hos oss får du være tett på utviklingstrender, og du får bistå kunder til å se mulighetsrommet i nye digitale helsetjenester.

 

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse.

 

Våre kunder, som er sykehus og klinikker, får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Stillingen kan også gi mulighet for å bidra til oppbyggingen av CheckWare internasjonalt.

Eller send din søknad til careers@checkware.com

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Å lede våre leveranseprosjekter og å bistå i å konfigurere løsninger til kundene i tråd med leveransekriterier.

 • Tilegne deg kompetanse om kundenes behov og våre løsninger, og videre benytte denne kunnskapen til å gi gode råd om hvordan våre kunder kan ta i bruk digitale helsetjenester.

 • Bistå i salgs-, tilbuds-, og anbudsarbeid.

 • Ansvar for egen kundeportefølje, og å avdekke nye behov hvor CheckWare kan gi økt nytteverdi. 

 • Bygge sterke relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning relatert til prosjektledelse er en fordel, men ikke et krav.

 • Tverrfaglig profil og interesse for helse og digitale løsninger.

 • God IT-forståelse.

 • Kommersiell forståelse.

 • Erfaring fra å lede og gjennomføre leveranseprosjekter av programvare til kunder, gjerne med Prince2-metodikk.

 • Opptatt av å skaffe forståelse for kundenes behov, og hvordan helseteknologi kan dekke behovene.

 • Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk. Flere språk er en fordel.

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert.

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder.

 • Vi har et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt.

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er ved Solsiden i Trondheim eller Stortingsgata i Oslo.

Kontaktperson er Niklas Aabel, Manager Consulting Services, tlf. 476 07 790.

Søknad merket "Prosjektleder" sendes til careers@checkware.com snarest og innen 14.august 2022.

Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om oss

CheckWare er et norsk programvareselskap med ambisjoner, og er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge. 

 

Vår visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester. 

Som støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner tar vi samfunnsansvar innen økosystemet for digitale helsetjenester og leverer løsninger innen digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

 

Dette kan gi en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og øker mulighetene for en mer aktiv pasientmedvirkning.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

 

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og Gøteborg. CheckWare er benyttet av 470.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?

Eller send din søknad til careers@checkware.com

bottom of page