top of page

Bruk av CheckWare skyter skikkelig fart - Pasient nummer 500 000!

Fra november 2019 har det vært en dobling av antall pasienter som har benyttet CheckWare i den digitale selvrapporteringen. Og bare siden november i fjor er det registrert 100 000 flere respondenter. Pasient nummer 500 000 var en deltaker i Fjernbasert behandling av spilleavhengige hos Sykehuset Innlandet. - Det er gledelig å se utviklingen i bredden av bruksområder hvor løsningen brukes, sier COO i CheckWare, Frode Næss. I begynnelsen av august passerte vi en halv million respondenter i CheckWare, og kake er allerede sendt til Sykehuset Innlandet. Den mottok rådgiver Jo Andreas Rolstad og to behandlere ved Fjernbasert behandling av spilleavhengige (Avdeling for TSB), Divisjon psykisk helsevern, med glede. - Det var litt overraskende at det ble oss, organisasjonsmessig er vi relativt små med kun to behandlere. Foreløpig i år har vi i overkant av 225 påmeldte deltakere, det blir jo en liten andel av 500 000. Samarbeidet vårt med CheckWare startet før pandemien, men det var først i desember i fjor at vi kom ordentlig i gang med opplegget, sier han.

Kake til Jo Andreas Rolstad og de andre behandlerne
Kake til Jo Andreas Rolstad og de andre behandlerne ved Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet tilbyr en behandling som består av skriftlige arbeidsoppgaver og terapeutiske telefonsamtaler. Behandler ringer på avtalt tidspunkt én gang i uken. Målgruppen er personer over 18 år som har problemer med pengespill. Tilbudet er nasjonalt og gratis. All behandling foregår per telefon, og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett. Senker terskelen for å melde seg på behandlingstilbudet - Den moderne plattformen vi nå har etablert ved hjelp av CheckWare øker engasjementet. Det er forventninger til brukervennlighet når man digitaliserer en tjeneste. Ny teknologi og en «freshere» presentasjon påvirker førsteinntrykket og etterlater en følelse av at behandlingen er faglig oppdatert. I vårt tilfelle virker dette å ha vært virkningsfullt og kan bidra til å senke terskelen for at deltakere melder seg på, sier Rolstad, som opplyser at det er folk i alle aldre og samfunnslag som sliter med pengespillproblematikk. Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Problemene kan føre til at oppsparte midler forsvinner, og konti tømmes. Regninger står ubetalte og økende gjeld tynger ned situasjonen ytterligere.

- Pågangen vi har opplevd etter at samfunnet har åpnet opp etter pandemien har vært formidabel. Det er ventetid, og vi sliter med kapasiteten for å gi alle som ønsker det et tilbud. Jeg er ganske sikker på at én av årsakene kommer av at folk i alle aldre har fått anledning til å sitte hjemme i over to år, sier han. CheckWare bidrar

Frode Næss, COO i CheckWare
Frode Næss, COO, CheckWare

- Dette er en ny milepæl for oss, og det er spennende at gruppen for spilleavhengige bidrar til veksten. Vi er opptatt av å levere best mulig kvalitet i alle ledd, og økningen viser at tryggheten i bruken av løsningen stiger blant brukermassen. Med den bredden vi nå ser i bruken, for eksempel gjennom gruppen av pasienter som benytter fjernbasert behandling av spilleavhengighet, ser vi at CheckWare passer inn i større deler av arbeidshverdagen til brukerne, og vi tilpasser løsningen til formålene, sier CheckWares Frode Næss. Enkelt å overføre til nye områder

Behandlingen, som altså består av terapeutiske telefonsamtaler med behandlerne kombinert med arbeidsoppgaver som CheckWare bidrar med, harmoniserer veldig godt med prinsippene og verdiene til CheckWare for avstandsbehandling. - Pasientene kan svare når de selv ønsker, tempoet er tilpasset deres livssituasjon, samtidig som vi kan skreddersy tilbudet med digitale løsninger tilpasset hver deltaker. Bank-ID-påloggingen sikrer også identiteten til deltakerne på en annen måte. De opplever at det er trygt å bruke den digitale løsningen. Vi er jo veldig opptatt av personvern og IT-sikkerhet, sier Rolstad.

- CheckWare har levert godt og støttet oss opp helt fra starten av prosjektet, sier rådgiveren som startet i stillingen i februar 2020 - Det som er fint med den nye plattformen, er at det er muligheter for videreutvikling over i flere behandlingsformer, som ettervern og dataspillavhengighet. Skulle jeg ha et ønske, må det være at CheckWare gjør det enklere å videreutvikle tilbudet i selve programvaren, så terskelen kan bli lavere for å bredde behandlingstilbudet, sier han til slutt.

Comments


bottom of page