top of page

Integrasjon med Helsenorge på plass!

Sammen med Helse Vest IKT har vi i CheckWare utarbeidet og satt i drift en integrasjon med Helsenorge, der informasjon om oppgaver (skjema) i CheckWare kan varsles via helsenorge.no. Dette er en høyt etterspurt integrasjon, og vi er klare for å bistå flere av våre kunder i å sette opp denne.

Helsenorge-logo

Kort forklart vil innbyggere som er markert som digitalt aktive i helsenorge.no, nå kunne få tilsendt varsling og purring via Helsenorge om skjema og kartlegginger som skal leveres.


Etter pålogging på helsenorge.no sendes de videre til CheckWare sin Respondentportal for utfylling og levering av tildelte kartlegginger.


Helsepersonell kan som vanlig tildele ny kartlegging i CheckWare for en respondent, og om respondenten er markert som digitalt aktiv i Helsenorge, dukker det muligheten for å varsle via helsenorge.no opp.


I Helsenorge vil respondenten finne en oppgave som heter «Skjema klar til utfylling» eller tilsvarende, og i selve oppgaven en knapp som sier «Gå til skjema». Ved å velge knappen sendes respondenten til CheckWare sin Respondentportal, uten behov for ekstra pålogging (Single-Sign-On), og havner direkte i kartleggingen som skal fylles ut. Etter levert skjema har respondenten vanlig tilgang til innhold i sin Respondentportal.


Ta gjerne kontakt med din Key Account Manager eller Prosjektleder i CheckWare for å få mer informasjon om muligheter, begrensninger og forutsetninger, og for å planlegge denne integrasjonen i egen installasjon.
Comments


bottom of page