top of page
architect_engineer.jpg

Lead Architect

Helseteknologi

Vi søker en arkitekt som ønsker å ta ansvar for arkitekturen til vår helseteknologi. Du må være opptatt av riktig bruk av teknologi for å dekke behovet til sluttbrukere på en sikker og skalerbar måte.

I CheckWare blir du en sentral person i avdelingen for software- og produktutvikling og vil jobbe tett med resten av utviklingsteamet. Stillingen krever kompetanse og erfaring innen programvareutvikling, og en interesse for å forstå rollene og prosessene til våre sluttbrukere.

Et viktig ansvarsområde vil være å sikre at vi følger gode arkitekturprinsipper, og at du har oversikt over arkitekturens komponenter med deres ansvar, grensesnitt og samspill. Arbeidsoppgavene vil blant annet være å utarbeide løsningsarkitektur i form av oversikter som vil inngå i kravspesifikasjoner. Eksempler på dette er sekvensdiagrammer, databasemodeller, integrasjonsbeskrivelser og ikke-funksjonelle krav. Stillingen er med fra start til slutt i utviklingsprosessen, og det er derfor en fordel hvis du er vant til å diskutere med både utviklere, designere, kunder og partnere.

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse.

Du vil få en viktig rolle i CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier:

Vi er dedikerte til våre kunder og kollegaer, er pålitelige og leverer kvalitet.

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Ansvarlig for arkitekturbeskrivelser i hele utviklingsprosessen fra innhenting av kundebehov til ferdig lansert produkt

 • Beskrive arkitekturens komponenter med deres ansvar, grensesnitt og samspill

 • Spesifisere løsningsarkitektur for våre produkter

 • Sikre at tekniske designvalg i utvikling realiseres i henhold til arkitekturprinsipper

 • Være rådgiver internt og eksternt

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Svært god teknologiforståelse og utviklerbakgrunn

 • Ser muligheter og begrensninger i teknologi basert på mål og strategi

 • Kan samarbeide og diskutere med både utviklere, designere, kunder og partnere

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en sentral rolle i et raskt voksende internasjonalt selskap

 • Vi har stort engasjement og lidenskap for det vi holder på med, det vi gjør er meningsfylt og betyr noe for folks liv

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert

Arbeidssted er ved Solsiden i Trondheim. Noe reiseaktivitet kan forekomme.

Kontaktperson er Erik Stiklestad, VP Engineering, tlf. 971 19 757.

.

Søknad merket "Lead Architect" sendes til careers@checkware.com snarest. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen. Søknader behandles fortløpende.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Om oss

CheckWare er markedsleder, og er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge. Vi har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

CheckWare er benyttet av 600 000 pasienter hos 250 kunder.

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Vårt hovedkontor er i Trondheim i flotte lokaler ved Solsiden. Vi har også avdelingskontor i Oslo og datterselskaper i England, Polen, og Sverige. 

Interessert?

bottom of page