top of page
architect_engineer.jpg

Lead Architect

Digitale Helsetjenester

Vi søker en erfaren arkitekt som ønsker å ta ansvar for arkitekturen til vår helseteknologi. Du må være opptatt av riktig bruk av teknologi for å dekke behovet til sluttbrukere på en sikker og skalerbar måte. I CheckWare får du en sentral rolle i vår avdeling for software- og produktutvikling.

 

Stillingen krever kompetanse og erfaring innen programvareutvikling, og en interesse for å forstå rollene og prosessene til våre sluttbrukere. Arbeidsoppgavene vil være å beskrive arkitekturens komponenter med ansvar, grensesnitt og samspill. Spesifisere og sørge for at implementasjon av nye produkter er i henhold til gode arkitekturprinsipper. Prosesser må understøttes av riktige datastrukturer og informasjonsflyt både i våre løsninger og via integrasjoner, applikasjonene må være sikre og ha tilstrekkelig funksjonalitet, og dette skal kunne driftes på en robust og skalerbar måte.

 

Du vil delta i vår utviklingsprosess sammen med utviklere og testere, og ha et nært samarbeid med UX/Design og DevOps. Stillingen vil i tillegg fungere som rådgiver internt og for våre partnere og kunder.

 

CheckWare er markedsleder i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.

 

Du vil få en viktig rolle i CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier: Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet.

Eller send din søknad til careers@checkware.com

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Beskrive arkitekturens komponenter med deres ansvar, grensesnitt og samspill

 • Sikre at tekniske designvalg i utvikling realiseres i henhold til arkitekturprinsipper

 • Spesifisere og vedlikeholde løsningsarkitektur for våre produkter

 • Delta i utviklingsprosessen sammen med resten av utviklingsteamet

 • Være rådgiver internt og for våre kunder og partnere

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Svært god teknologiforståelse og gjerne utviklerbakgrunn

 • Ser muligheter og begrensninger i teknologi basert på innsikt i prosesser, visjoner og strategier

 • Kan samarbeide og diskutere med utviklere, designere, partnere og kunder

 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en sentral rolle i et raskt voksende internasjonalt selskap 

 • Vi har stort engasjement og lidenskap for det vi holder på med, det vi gjør er meningsfylt og vil utgjøre en forskjell i folks liv 

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt 

 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert

Arbeidssted er ved Solsiden i Trondheim. Noe reiseaktivitet kan forekomme.

Kontaktperson er Erik Stiklestad, VP Engineering, tlf. 971 19 757.

.

Søknad merket "Lead Architect" sendes til careers@checkware.com snarest og innen 26.februar.

Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Om oss

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge, og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. 

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Våre kunder, som er sykehus og klinikker, får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo og Warszawa, og datterselskaper i Sverige og England.

 

CheckWare er benyttet av over 560.000pasienter hos 250 kunder.

Interessert?

Eller send din søknad til careers@checkware.com

Kurs og konferanser
bottom of page