top of page

Wechsler Adult Intelligence Scale - IV

21. des. 2023

Publisert
Kortnavn

WAIS-IV

Bruksområde
Wechsler Adult Intelligence Scale - IV

Neuropsykologi, Kognitiv evne

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Utsnitt fra skjerm

Vi ønsker å informere om at WAIS-IV Scoringcard nå er publisert i CheckWare.

Kunde bes selv om å bestille nødvendig utstyr for å gjennomføre testen direkte fra Pearson, vennligst følg denne linken: https://www.pearsonclinical.no/wais-iv.

Som Pearson skriver på sin nettside: «WAIS-IV er den fjerde, reviderte versjonen av denne klassiske Wechslerskalaen for vurdering av ungdommers og voksnes kognitive evner. WAIS-IVs struktur er fornyet for bedre å reflektere aktuell forskning og praksis innenfor evneområdet. Nye deltester er lagt til, bl.a. for å gi bedre mål på arbeidsminne, prosesseringshastighet og "fluid reasoning".

Før du legger produkter i handlekurven, vennligst kontroller at din kompetanse samsvarer med kompetansekrav som gjelder ved bestilling av dette instrumentet. Kompetansekravene finner du under "Spesifikasjoner" på denne produktsiden.»

bottom of page