top of page

Trunk Impairment Scale - Modified Norwegian Version

13. okt. 2023

Publisert
Kortnavn

TIS-modNV

Bruksområde
Trunk Impairment Scale - Modified Norwegian Version

Traumatisk hjerneskade, Slag

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av TIS-modNV - Trunk Impairment Scale - Modified Norwegian Version er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å kartlegge trunkal kontroll hos pasienter etter slag.

bottom of page