top of page

Traume- og PTSD-screening 2.0

21. jun. 2024

Publisert
Kortnavn

TRAPS II

Bruksområde
Traume- og PTSD-screening 2.0

Psykisk helse, PTSD

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 2.0 av TRAPS II - Traume- og PTSD-screening er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet gir en rask screening av potensielt traumatiserende hendelser pasienten har opplevd, samt tilstedeværelsen av kjernesymptomer på PTSD og kompleks PTSD (KPTSD) ut fra ICD-11.

bottom of page