top of page

Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd

1. aug. 2023

Publisert
Kortnavn

VAFA

Bruksområde
Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd

Psykisk helse, Aggressivitet

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av VAFA - Skjema for vurdering av aggressiv og farlig atferd er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å måle sannsynligheten for at en pasient skal vise aggressiv atferd i løpet av de neste 6-12 måneder.

bottom of page