top of page

Short Physical Performance Battery

21. aug. 2023

Publisert
Kortnavn

SPPB

Bruksområde

Generell helse

Målgruppe

Voksne

Short Physical Performance Battery
Utsnitt fra skjerm

Versjon 3.0 av SPPB - Short Physical Performance Battery er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å evaluere fysisk og nedre ekstremiteters funksjon hos eldre.

bottom of page