top of page

Satisfaction With Life Scale

15. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

SWLS

Bruksområde
Satisfaction With Life Scale

Psykisk helse, Livskvalitet

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 3.0 av SWLS - Satisfaction With Life Scale er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å måle livstilfredshet.

bottom of page