top of page

Rowland Universal Dementia Assessment Scale

7. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

RUDAS

Bruksområde
Rowland Universal Dementia Assessment Scale

Neurodegenerative sykdommer, Demens

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av RUDAS - Rowland Universal Dementia Assessment Scale er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å screene for kognitiv funksjon.

bottom of page