top of page

ROP-screen

18. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

ROP-screen

Bruksområde

Psykisk helse, Alkohol- og rusmisbruk

Målgruppe

Voksne

ROP-screen
Utsnitt fra skjerm

Versjon 6.0 av ROP-screen er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Intervjuet kan benyttes for å screene depresjon (alvorlig depressiv episode og vedvarende depressiv lidelse), mani, psykose, ADHD, PTSD, sosial angstlidelse, agorafobi, panikklidelse og spesifikke fobier. Det er lagt til en hopperegel i den oppdaterte versjonen, da spørsmålet "Når var den siste gangen..." som står i hver seksjon, er unødvendig å stille, hvis spørsmålet før det ikke er besvart med "Ja".

bottom of page