top of page

Resilience Scale for Adults

7. mar. 2024

Publisert
Kortnavn

RSA

Bruksområde

Psykisk helse

Målgruppe

Voksne

Resilience Scale for Adults
Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av RSA – Resilience Scale for Adults er nå publisert.

Kartleggingen er registreringspliktig, det vil si at hver kunde kan få tilgang til RSA dersom de overholder reglene fastsatt av rettighetshaveren. Ta kontakt med support@checkware.com for mer informasjon.

RSA – Resilience Scale for Adults brukes til å måle beskyttende motstandsfaktorer blant voksne.

bottom of page