top of page

Penn State Worry Questionnaire

18. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

PSWQ

Bruksområde
Penn State Worry Questionnaire

Pysisk helse, Angst

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 3.0 av PSWQ – Penn State Worry Questionnaire er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle individers tendens til å bekymre seg for mye.

bottom of page