top of page

Measure of Health-Related Quality of Life

30. aug. 2023

Publisert
Kortnavn

RAND-12

Bruksområde

Generell helse, Livskvalitet

Målgruppe

Voksne

Measure of Health-Related Quality of Life
Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av RAND-12 - Measure of Health-Related Quality of Life er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å vurdere helserelatert livskvalitet.

bottom of page