top of page

Health of the Nation Outcome Scales

4. okt. 2023

Publisert
Kortnavn

HoNOS

Bruksområde

Psykisk helse

Målgruppe

Voksne

Health of the Nation Outcome Scales
Utsnitt fra skjerm

Versjon 6.0 av HoNOS - Health of the Nation Outcome Scales er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes til å måle atferd, svikt, symptomer og sosial fungering.

bottom of page