top of page

Health Education Impact Questionnaire

25. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

heiQ

Bruksområde
Health Education Impact Questionnaire

Onkologi, Palliativ behandling

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 2.0 av heiQ - Health Education Impact Questionnaire er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes for en grundig vurdering av pasientopplæringsprogrammer, som kan brukes på en bred rekke kroniske tilstander.

Kartleggingen krever registrering.

bottom of page