top of page

Health Anxiety Rating Scale

17. okt. 2023

Publisert
Kortnavn

HRS

Bruksområde

Psykisk helse, hypokondri

Målgruppe

Voksne

Health Anxiety Rating Scale
Utsnitt fra skjerm

Versjon 2.0 av HRS - Health Anxiety Rating Scale er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes til å vurdere frekvensen av helserelaterte angsttanker og -atferder.

bottom of page