top of page

Eating Disturbances Scale

23. aug. 2023

Publisert
Kortnavn

EDS-5

Bruksområde
Eating Disturbances Scale

Psykisk helse, Spiseforstyrrelser

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Oppdatert versjon 2.0 av EDS-5 - Eating Disturbances Scaleer nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Spørreskjemaet brukes som et screeningsinstrument for problematiske spisemønstre.

bottom of page