top of page

Child Post-Traumatic Cognitions Inventory – Short Form

8. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

cPTCI-S

Bruksområde

Psykisk helse, PTSD

Målgruppe

Barn, Ungdom

Child Post-Traumatic Cognitions Inventory – Short Form
Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av cPTCI-S - Child Post-Traumatic Cognitions Inventory – Short Form er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet er kortversjonen av Child Post-Traumatic Cognitions Inventory og brukes for å fange opp og kartlegge posttraumatiske kognisjoner hos barn og unge.

bottom of page