top of page

Child Post-Traumatic Cognitions Inventory

31. aug. 2023

Publisert
Kortnavn

cPTCI

Bruksområde
Child Post-Traumatic Cognitions Inventory

Psykisk helse, PTSD

Målgruppe

Barn, Ungdom

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av cPTCI - Child Post-Traumatic Cognitions Inventory er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å fange opp og kartlegge posttraumatiske kognisjoner hos barn og unge I alderen 10-18 år.

bottom of page