top of page

Child and Adolescent Trauma Screen 2 - Self-report (7-17) og Child and Adolescent Trauma Screen 2 – Caregiver report (7-17)

24. apr. 2024

Publisert
Kortnavn

CATS-2-SELF-REPORT og CATS-2-CAREGIVERREPORT

Bruksområde
Child and Adolescent Trauma Screen 2 - Self-report (7-17) og Child and Adolescent Trauma Screen 2 – Caregiver report (7-17)

Psykisk helse, PTSD

Målgruppe

Barn, Ungdom

Utsnitt fra skjerm

Oppdatert versjon 2.0 av CATS-2-SELF-REPORT - Child and Adolescent Trauma Screen 2 - Self-report (7-17) og oppdatert version 2.0 av CATS-2-CAREGIVERREPORT – Child and Adolescent Trauma Screen 2 – Caregiver report (7-17) er nå tilgjengelige i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingene har som hensikt å kartlegge eksponering og symptomer på posttraumatisk stress hos barn i alderen 7-17 år. Vennligst se i endringsbeskrivelsen for nærmere info.

bottom of page