top of page

CAMS Suicide Status Form

26. jun. 2024

Publisert
Kortnavn

SSF-IV

Bruksområde
CAMS Suicide Status Form

Psykisk helse, suicidalitet

Målgruppe

Ungdom, Voksne

Utsnitt fra skjerm

Suicide Status Form IV (SSF-IV) er et unikt, flerbruks, klinisk verktøy som veileder det terapeutiske rammeverket for selvmordsspesifikk vurdering og behandling av en pasients selvmordsrisiko.

Etter enighet med rettighetshaver informerer vi om at kartleggingene må tildeles individuelt og ikke gjennom plan, på grunn av behandlingens dynamiske karakter.

- SSF-IV-START 1.0
- SSF-IV-INTERIM 1.0
- SSF-IV-CTW 1.0
- SSF-IV-FINAL 1.0

Detaljert informasjon:

SSF-IV-skjemaer tildeles manuelt på grunn av behandlingens dynamiske karakter. Dette er "samarbeidsvurderingene" som utvikler tillit og engasjement mellom pasient og kliniker. SSF-IV-løsning i EG CheckWare består av 4 kartlegginger:

1. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (første økt)
Del A – Pasienten fullfører del A som inkluderer vurdering av smerte og årsaker til å leve og dø
Seksjon B – Klinikeren stiller spørsmål til pasienten og fullfører behandlingsplanen
Seksjon C – Behandlingsplanen
Seksjon D – CAMS-stabiliseringsplan inkluderer begrensning av tilgang til dødelige midler, måter å opptre annerledes i en selvmordskrise, nødkontakter og fjerning av barrierer for å delta på behandling.
Det er genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av behandlingsplanen og stabiliseringsplanen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

2. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (interimsøkt)
Seksjon A - Pasienten vurderer og arbeider med drivere. Klinikeren bruker sin kunnskap og ferdigheter til å anvende teknikker for å behandle hver driver.
Seksjon B - Sesjonen avsluttes med å se på nytt og oppdatere CAMS-behandlingsplanen.
Kan tildeles flere ganger, etter behov.

Det genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av behandlingsplanoppdateringen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

3. SSF-IV - CAMS Terapeutisk arbeidsark
Innlemming av CAMS Therapeutic Worksheet (CTW) er valgfritt og bør brukes på riktig måte og refereres til i etterfølgende økter etter behov.

SSF-IV-CTW kan brukes i senere interimsesjoner eller tas opp på nytt etter behov i løpet av CAMS interimpleie.

4. SSF-IV - CAMS selvmordsstatusskjema (utfall/disponering siste økt)
Under den siste økten av CAMS er klinikeren og pasienten enige om at pasienten er i stand til å håndtere sine selvmordstanker og -følelser.

De neste trinnene kan inkludere å bestemme et optimalt resultat og disposisjon.

Det genereres to rapporter til kartleggingen.

En tilleggsrapport som inneholder et sammendrag av utfallet/disponeringen kan skrives ut og signeres av både kliniker og pasient.

bottom of page