top of page

Brief Dissociative Experiences Scale - Modified

22. jan. 2024

Publisert
Kortnavn

DES-B-Modified

Bruksområde
Brief Dissociative Experiences Scale - Modified

Psykisk helse, Dissosiativ lidelse

Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av DES-B - Brief Dissociative Experiences Scale – Modified er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle alvorlighetsgraden til dissosiative erfaringer hos voksne.

bottom of page