top of page

Alcohol Use Disorders Identification Tes

1. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

AUDIT

Bruksområde

Rus og avhengighet, Alkoholmisbruk

Målgruppe

Voksne

Alcohol Use Disorders Identification Tes
Utsnitt fra skjerm

Versjon 6.0 av AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet er en kort screening av høyt alkoholforbruk, og/eller aktiv alkoholmisbruk- eller avhengighet. I denne versjonen har en mindre skrivefeil blitt korrigert i det svenske skjemaet.

bottom of page